vrijdag 10 juli 2020

It Frysk wurdt ûnderdrukt yn ‘Friesche’ kranten

It Frysk wurdt ûnderdrukt yn 'Friesche' kranten
In foarbyld út it Friesch Dagblad Taaldiskriminaasje Fonology giet oer lûden yn de taal, mar kriget yn it ûnderwiis net folle omtinken. Der binne in protte minsken dy't by lûden
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Waarpraatsje: Freed ek net drûch
DE JOUWER – Nei in ferreinde tongersdei sjocht it waar der foar freed noch net folle better út. Yn 'e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en
Lees verder

Súdwest-Fryslân stipet húseigeners by enerzjybesparjende maatregels
Yn Súdwest-Fryslân kinne minsken mei in eigen hûs oant € 90 weromfreegje fan de gemeente as se yn 'e hûs lytse enerzjybesparjende maatregels nimme lykas it oanbringen fan radiatorfoly of siichstripe,
Lees verder

Dantumadiel en Noardeast-Fryslân wurkje better gear
'Team Dantumadiel' wurdt de namme fan in groep spesifike funksjonarissen dy't yn de organisaasje fan de gemeente Noardeast-Fryslân de politie en bestjoerlike ambysjes fan Dantumadiel ynfollet. Yn dat...
Lees verder

Boeren Teksel sette útein mei swietwetteropslach
Boeren op Teksel hawwe moandei grien ljocht krige fan it Waadfûns foar it projekt 'Swiete takomst Teksel'. Dêrmei sette de agrariërs fan it Waadeilân in wichtige stap op wei nei
Lees verder

'Contre l'Oubli' – tsjin it ferjitten
O/m 20 septimber 2020 te sjen yn Museum Belvédère. Dit jier betinkt en fiert Europa 75 jier befrijing, frede en frijheid. Yn Museum Belvédère yn Oranjewâld is oer dat tema
Lees verder

Nij fytspaad by Ryptsjerk yn gebrûk
Fytsers oer it fytspaad by de N361 lâns fytse sûnt in dei of wat feilich fan Ryptsjerk yn de rjochting fan Swarteweisein en Tytsjerk. Eartiids moasten se dy dyk oerstekke
Lees verder