maandag 6 juli 2020

Leeuwarder Courant: Protestactie boeren: snelwegen rond Heerenveen zondagavond uren dicht en distributiecentrum doelwit

Protestactie boeren: snelwegen rond Heerenveen zondagavond uren dicht en distributiecentrum doelwit
HEERENVEEN -

Opnieuw zijn zondagavond Friese boeren met trekkers op pad gegaan om actie te voeren. Ze blokkeerden enkele uren de snelwegen rond Heerenveen. Het verkeer stond daar in beide richtingen stil.

Lees verder

Friese provinciale landbouwbeleid ondoorzichtig, oordeelt Rekenkamer
LEEUWARDEN -

Met alleen het verstrekken van subsidie verduurzaamt het Friese landbouwbeleid niet. De provincie moet beter zicht houden op de maatschappelijke effecten van het gevoerde beleid.

Lees verder

Hugo de Jonge wil niet over de flanken maar breed spelen

De Kleine Kerkstraat in Leeuwarden was zaterdag echt even te klein. Middelpunt van de belangstelling was Hugo de Jonge, op bliksemcampagne door het land.

Lees verder

Aquaduct in Hommerts mist rand om veldmuizen te keren
HOMMERTS -

Een opstaande rand langs het Jeltesleatakwadukt in Hommerts kan voorkomen dat er bij een volgende veldmuizenuitbraak weer honderden dieren in de tunnelbak tuimelen.

Lees verder

Ook steun voor deeltijdwoningen Hindeloopen: 'Goed voor toerisme'

De beslissing van de gemeente om deeltijdhuizen in Hindeloopen toch toe te staan, kan in de stad ook op steun rekenen.

Lees verder

Eindelijk terug: bovenslagen, zitballen en goedmoedige verwensingen
LEEUWARDEN -

De 12 hoofdklassers die gisteren voor het eerst in 2020 een – officieuze - wedstrijd kaatsten, konden hun geluk niet op. De kleine 200 toeschouwers evenmin. ,,It libben is koart. In jier sûnder PC, dat kin gewoan net.''

Lees verder

Dág verhuurderheffing

Vanuit Fryslân en in de Eerste Kamer werd het voorbije jaar vurig gepleit voor afschaffing van de verhuurderheffing. Corporaties zijn sinds 2013 jaarlijks 1,7 miljard euro kwijt aan een diffuus heffingsinstrument dat nergens anders toe dient dan het spekken van 's rijks schatkist.

Lees verder

Toeristen treffen dichte deur bij Afsluitdijk Wadden Center

Toeristen die een bezoek willen brengen aan het beleefcentrum op de Afsluitdijk komen voor een dichte deur te staan. Terwijl alle Friese publiekstrekkers weer open zijn na de coronalockdown, houdt de drukste van allemaal de deur op slot.

Lees verder