maandag 6 juli 2020

Provinsje Fryslân: Verdere stappen in verduurzaming treinvervoer

Verdere stappen in verduurzaming treinvervoer

De provincies Fryslân en Groningen starten een proef met verdere verduurzaming van de noordelijke treinen. Twee bestaande treinen van Arriva gaan vanaf september 2020 op biodiesel rijden. Als dit technisch, financieel en operationeel goed uitpakt, kunnen ook de andere treinen deze schonere brandstof gebruiken.

Lees verder

Dertig miljoen euro voor vernieuwing in cultuur

Het culturele leven in Fryslân krijgt de komende jaren een flinke oppepper. Zes musea en zevenentwintig kunstorganisaties krijgen de komende vier jaar subsidie om nieuw elan te geven aan het cultuuraanbod. Provincie Fryslân volgt hiermee het advies van twee onafhankelijke adviescommissies. Het gaat om een totaalbedrag van ruim 30 miljoen euro.

Lees verder

Fryslân wil Lelylijn op landelijke agenda

Forse reistijdwinst, veel nieuwe passagiers in de trein én in de exploitatie ook nog eens kostendekkend. De Lelylijn is voor Nederland een goede investering. De tijd is rijp om deze snelle spoorlijn tussen de Randstad en Noord-Nederland op te nemen in het nationale Toekomstbeeld OV 2040.

Lees verder

Rijk honoreert innovatie-experimenten provincie Fryslân

Het Rijk ondersteunt twee vernieuwende projecten die zijn ingediend door de provincie Fryslân bij het Innovatiebudget Digitale Overheid. 'Open Poen' krijgt drie ton en het project 'Zicht op stikstof' drie ton. De provincie Fryslân experimenteert samen met andere overheidspartners met digitale innovaties.

Lees verder

Natuur in Bakkefean tegen verdroging

Dichtbij de Slotpleats in Bakkefean is in het bos een perceel grasland ingericht om meer water vast te houden. Dit helpt om het beekdal Koningsdiep klimaatbestendiger te maken. Dit stukje natuur dat aan de Zwarte Singel ligt, is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland.

Lees verder

Nieuw fietspad bij Ryptsjerk open

De eerste fietsers die over het nieuwe fietspad langs de N361 fietsten, werden feestelijk onthaald met wat lekkers. Vanaf vandaag kunnen zij veilig van Ryptsjerk richting Zwartewegsend en Tytsjerk fietsen. Voorheen moesten zij de provinciale weg N361 oversteken om bij het kruispunt E10 te komen.

Lees verder

Stimuleringsregeling extra sportactiviteiten open

Provincie Fryslân opent in samenwerking met Sport Fryslân een stimuleringsregeling voor extra sportactiviteiten. Sportverenigingen kunnen een voucher van 500 euro aanvragen waarmee ze extra sport en bewegingsactiviteiten voor kinderen en jongeren kunnen organiseren tijdens de zomervakantie.

Lees verder