maandag 31 augustus 2020

Gemeente Waadhoeke: Noodverordening COVID-19 vastgesteld

Gemeente Waadhoeke
Noodverordening COVID-19 vastgesteld
De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij de "Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 21 augustus 2020" heeft vastgesteld.
Lees verder