vrijdag 28 augustus 2020

Leeuwarder Courant: 50 jaar geleden: Naar een bewustere wijze van leven

50 jaar geleden: Naar een bewustere wijze van leven

In de Prinsentuin te Leeuwarden zullen dinsdagavond afgevaardigden van de Fryske Kultuerried en van de Werkgroep Kuituur Friesland een rapport opstellen, dat het eindresultaat moet zijn van een aantal besprekingen met als doel de door de Werkgroep voorgestelde herstructurering van de Kultuerried.

Lees verder

Groei Waddenkwelders kan zeespiegel nog bijbenen
WAGENINGEN -

De kwelders in de Waddenzee zijn de afgelopen tien jaar gegroeid. Het is alleen de vraag of ze ook bestand zullen zijn tegen een drastischer zeespiegelstijging.

Lees verder

Tenet

Net in de auto had ik een discussie over de actiefilm Tenet.

Lees verder

Geen les? Dan worden we muzikant!

De zeeën aan tijd die Kristan Rick (16) en Youri Bruno (17) opeens hadden toen corona toesloeg, gebruikten ze om hun muzikale droom gestalte te geven. ,,Tof als in de schoolkantine iemand ons liedje meezingt.''

Lees verder

Germ Koldijk, altijd thuis in het veld
ITENS -

Fjildman Germ Koldijk uit Itens heeft vaak het gevoel één te zijn met de natuur: het land, de lucht, de vogels en het water. In het voorjaar gaat hij op in de weiden, waar hij iedere lente onvermoeibaar het boerenland afzoekt naar gespikkelde eieren in rafelige nestjes – al mag hij de kievitseieren allang niet meer onder de pet mee naar huis nemen.

Lees verder

Woon je in de gemeente Waadhoeke? Dan krijg je als huiseigenaar 70 euro om je huis te verduurzamen

Alle huiseigenaren in de gemeente Waadhoeke krijgen een bedrag van 70 euro. Met het geld kunnen producten worden aangeschaft om hun huis de verduurzamen.

Lees verder

Akkers met suikerbieten verkleuren door vergelingsvirus

Het vergelingsvirus heerst op de akkers met suikerbieten. De groei van de biet stokt en het suikergehalte blijft achter. De akkerbouw wil dat de zaadcoatings weer toegestaan worden.

Lees verder

Theater aan huis bij Syb van der Ploeg en zijn vrouw Adriana von Bannisseht in Kûbaard
KUBAARD -

Syb van der Ploeg en zijn vrouw Adriana von Bannisseht hebben een eigen theater aan huis geopend waarbij het thuisgevoel centraal staat. Het stel treedt op als gastheer en -vrouw.

Lees verder