woensdag 26 augustus 2020

Omrop Fryslân: Koarte tiid gjin sneltreinen tusken Ljouwert-Grins troch stoarmskea

Koarte tiid gjin sneltreinen tusken Ljouwert-Grins troch stoarmskea
Om 10.45 hinne waard bekend dat de sneltreinen wer ride. Wol kinne de fertrekperronnen oars wêze.
Lês mear oer: Koarte tiid gjin sneltreinen tusken Ljouwert-Grins troch stoarmskea.
Lees verder

Natuer yn Oud Bosch by Wynjewâld en Bakkefean op 'e nij ynrjochte
It giet om wurk oan inkelde puollen, it stimulearjen fan heidegroei en it oanlizzen fan boulân, beamwâlen en in kuierpaad.
Lês mear oer: Natuer yn Oud Bosch by Wynjewâld en Bakkefean op 'e nij ynrjochte.
Lees verder

Provinsjale Ynjebetinking yn Ljouwert; "We moatte betinken bliuwe"
By de lytse betinking wiene boargemaster Sybrand Buma, it bestjoer fan Stichting Indië-Monument Friesland en in trompettist.
Lês mear oer: Provinsjale Ynjebetinking yn Ljouwert; "We moatte betinken bliuwe".
Lees verder

Drugswente oan Melkkelder yn Drachten sletten
De wente is foarearst foar trije moannen ticht.
Lês mear oer: Drugswente oan Melkkelder yn Drachten sletten.
Lees verder

Fertochten bistemishanneling: der wurdt ynset op helpferliening
De plysje wol gjin fierdere taljochting dwaan, om't de saak gefoelich leit. Se ha wol in skriftlike reaksje jûn.
Lês mear oer: Fertochten bistemishanneling: der wurdt ynset op helpferliening.
Lees verder

Aksjefierders keare nije wenwyk Burgum en hoopje op griene bestimming
In part fan it gebiet moat lanbougrûn wurde, mar der moat ek in doarpsgrientetún komme fan fiif bunder.
Lês mear oer: Aksjefierders keare nije wenwyk Burgum en hoopje op griene bestimming.
Lees verder

Klassisdûmny Fryslân: tal tsjerkegongers noch net werom op âlde nivo
Yn in soad tsjerken bliuwt sa'n 30 oant sels wol 50 persint fan de tsjerkegongers noch thús
Lês mear oer: Klassisdûmny Fryslân: tal tsjerkegongers noch net werom op âlde nivo.
Lees verder