vrijdag 21 augustus 2020

Provinsje Fryslân: Cultuurfonds Fryslân ondersteunt 38 cultuur- en natuurprojecten

Cultuurfonds Fryslân ondersteunt 38 cultuur- en natuurprojecten

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft onlangs aan 38 cultuur- en natuurprojecten een financiële bijdrage toegezegd. Hiermee gaat een bedrag van € 75.526 naar de sector, die het door de corona-crisis zo moeilijk heeft. Musea zijn dicht, theatervoorstellingen gaan niet door en festivals zijn afgelast.

Lees verder

Nieuw systeem voor straatverlichting in Fryslân

De straatverlichting in Fryslân krijgt een nieuw besturingssysteem. Het nieuwe digitale systeem biedt meer mogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om zelf flexibel de straatverlichting in een wijk eerder aan of later uit zetten.

Lees verder

Trajectcontrole op provinciale weg N351 actief

Op de provinciale weg tussen Nijeholtpade en Oldeberkoop vindt vanaf vandaag permanente snelheidscontrole plaats. Door middel van een trajectcontrole wordt de snelheid gehandhaafd over een langere afstand. De N351 is hiermee landelijk de vierde N-weg waarop de snelheid op deze manier gecontroleerd wordt. 

Lees verder

Fryslân kijkt kritisch naar landelijke luchtvaartnota

De provincie Fryslân heeft een zienswijze ingediend tegen de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050. In deze nota beschrijft het Rijk hoe zij tegen de toekomst van de luchtvaart aankijkt.

Lees verder

Natte natuur voor kwetsbare soorten bij Koudum

Komend najaar start het opknappen van in totaal 58 hectare natuur in het Natura 2000-gebied bij de Galamadammen bij Koudum. Maatregelen om het gebied natter te maken moeten de natuur daar helpen zich verder te ontwikkelen. Daar profiteren vogels en vissen van, maar ook zeldzame soorten als de Noordse woelmuis.

Lees verder

Werkzaamheden aan twee kruispunten langs de N380

Van maandag 24 augustus tot met vrijdag 11 september 2020 werkt provincie Fryslân aan het veiliger maken van de kruispunten Houtlaan en de Tjongervallei, langs de N380.

Lees verder

Column Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok

Oan de begjin fan de koroanakrisis skreau ik hjir dat we ús der op ynstelle moasten dat wy mei-inoar noch wol in skoft op 'e rûge see sitte soene. Jo meie bêst witte dat ik noch nea sa hurd hope ha dat ik ûngelyk krije soe. Mar it pakt dus oars út.

Lees verder