dinsdag 1 september 2020

De Fryske flochster: Staazje op Curaçao (#6)

It Nijs
De Fryske flochster: Staazje op Curaçao (#6)
Lees verder

Waarpraatsje: Rêstich en in kâlde nacht
DE JOUWER – It wie moandei in kreaze en noflike dei. It bliuwt noch in pear dagen rêstich waar. Yn 'e nacht fan moandei op tiisdei binne der flinke opklearringen,
Lees verder

Tenei digitale nijsbrief Ried Fryske Beweging
De Ried fan de Fryske Beweging set útein mei in digitale nijsbrief om de efterban geregeldwei te ynformearjen. Sûnt koart is der al in printe nijbrief mar dy ferskynt mar
Lees verder

Aant Mulder: Rûnom om ús hinne
Kollum Der is oer de útnûging foar de Fedde Schurerbetinking 'Rûnom Fedde' op sneon 15 augustus op 't Hearrenfean aardich wat skreaun en wreaun. En no doch ik dêr ek
Lees verder

Húshâldingen yn Fryslân duorsumst fan Nederlân
Enerzjybedriuw Vattenfall publisearre ôfrûne tongersdei de Duorsumheidsyndeks Nederlânske Gemeenten. Dêr is ynsichtlik mei makke hoe't húshâldingen duorsumheid tapasse yn en om it hûs. Op basis...
Lees verder

Natuerûntwikkeling by De Alde Bosk úteinset
By De Alde Bosk, tusken Wynjewâld en Bakkefean, wurde sûnt ein augustus in stikmannich perselen fan Steatsboskbehear ynrjochte foar Natuurnetwerk Nederland. It giet om de oanpak fan in pear puollen,
Lees verder

De Fryske flochster: Staazje op Curaçao (#7)
Lees verder

Opfrysker
Lees verder