dinsdag 22 september 2020

De Fryske flochster: Staazje op Curaçao (#21)

It Nijs
De Fryske flochster: Staazje op Curaçao (#21)
Lees verder

'Mei freonlike groetnis, skriuwwizer Frysk' op it Taalweb.frl?
Ynstjoerd Oan: de Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân Drachten, 14 sept. 2020 Ûnderwerp: yntegraasje fan 'Mei freonlike groetnis, skriuwwizer Frysk' op it Taalweb Frysk Achte direksje, meiwurkers...
Lees verder

Waarpraatsje: Noch ien dei neisimmer
DE JOUWER – It kreaze neisimmerwaar mei in hiel soad sinne is hast dien. Fan woansdei ôf wurdt it ritich en in stik minder waarm. Yn 'e nacht fan moandei
Lees verder

Warnsbetinking – in kwestje fan bewustwurding en mienskip
  Skôging troch Tom Dykstra Hiel ferskillend is reagearre op it berjocht dat fanwegen it koroanafirus dit jier der gjin Warnsbetinking organisearre wurdt. Fan begryp foar it beslút oant de
Lees verder

Aant Mulder: Binne der gjin Fryske tûzenpoaten mear
Kollum Binne der gjin Fryske tûzenpoaten mear? Dy fraach, dêr kom ik op om't de FA (Fryske Akademy) al in skoftke dwaande is om in nije direkteur foar syn ynstitút
Lees verder

Better djipfries as blinefries
Skôging fan Jabik van der Bij It is no goed fjirtjin dagen lyn dat de Fryske Taalatlas 2020 iepenbier útkaam. In tige opteine deputearre Poepjes melde dat it goed giet
Lees verder

Ried en kolleezje Noardeast-Fryslân krije plom fan Fryske Beweging
Op 10 septimber 2020 hat de gemeenteried fan Noardeast-Fryslân ienriedich foar it ynstellen fan Frysktalige plaknammen stimd. De Ried fan de Fryske Beweging stelt dat tige op priis en jout
Lees verder

Dokumintêre oer Jochem Myjer
Jochem Myjer is ien fan de súksesfolste komiken fan Nederlân. Syn foarstelling Adem in, Adem uit spile er sa'n 400 kear foar útferkochte sealen. Hy wûn der sels de grutste
Lees verder