woensdag 23 september 2020

ensafh: Teleks: Janneke Spoelstra nije kollumniste Friesch Dagblad

ensafh
Teleks: Janneke Spoelstra nije kollumniste Friesch Dagblad
… Lês fierder
Lees verder

Teleks: Skriuwer Mindert Wijnstra hat net lang mear te libjen: "It hat goed west"
It libben fan ferhaleferteller, skriuwer en ûnderwizer Mindert Wijnstra is hast oan 'e ein. Hy is thús yn Warns dêr't syn dochters en frou him fersoargje en bystean. Mindert Wijnstra hat...
Lees verder

Poëzij Abe de Vries: It ûnderskied
Ta de neitins fan B. 'k Bin skoff'ler yn 'e tún fan 'e kultuerredaksje, in earsten fersoarger fan in memoriams. 'k Moat oerrinnend folle libbens redusearje ta in fraksje, oars rint de...
Lees verder

Teleks: Johan Veenstra wint Rink van der Veldepriis 2020
Skriuwer Johan Veenstra (74) fan Nijeholtpea hat de Rink van der Veldepriis wûn. Hy krijt de priis foar syn boek Vroeger is veurgoed veurbi'j. It is foar it earst dat de priis takend wurdt foar...
Lees verder

Teleks: Earste moannegedicht Peter Vermaat op RIXT
Peter Vermaat is moannedichter fan Septimber by RIXT. Oade oan de ferteller is syn earste moannegedicht. oade oan de ferteller                                   foar mindert wijnstra hy makket...
Lees verder

Teleks: NDC neamt wegerjen Frysktalige bydrage FNP 'misferstân'
Streekkrante De Feanster pleatst gewoan ynstjoerde Frysktalige stikken fan de FNP-fraksje yn de gemeente Achtkarspelen. De FNP wie snein lilk doe't de partij te hearren krige dat in Fryske...
Lees verder

dêr't ik wei kom
      dêr't ik wei kom neamden we in neger in neger of in swarte dêr wie neat pejoratyfs oan wisten wy folle se wienen der ommers net negers ienris yn it jier wie Klaske...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Binne der gjin Fryske tûzenpoaten mear
Binne der gjin Fryske tûzenpoaten mear? Dy fraach, dêr kom ik op om't de FA (Fryske Akademy) al in skoftke dwaande is om in nije direkteur foar syn ynstitút te finen. In earste advertinsje hat gjin...
Lees verder

Teleks: Oanmelding kursus poëzy skriuwen stiet noch iepen
Dichterskollektyf RIXT en Tresoar organisearje dizze hjerst in kursus poëzy skriuwen. Yn njoggen jûnen learst oer ferskate aspekten fan poëzy, lykas de start fan it kreative proses, metafoaren,...
Lees verder

Teleks: Dichter fan Fryslân Nyk de Vries begjint yn Wolvegea mei skoalletoer
Dichter fan Fryslân Nyk de Vries is úteinset mei in toernee by skoallen yn de provinsje del. As earste wie tiisdei it Terra Wolvegea oan bar, in gebiet dêr't fan âldher gjin Frysk, mar...
Lees verder