vrijdag 18 september 2020

Frisisten fan alle lannen, ferienje jim!

It Nijs
Frisisten fan alle lannen, ferienje jim!
Skôging troch Marc van Oostendorp Ik haw boeken lêzen dy't my útskroevener fan wille kraaie litten hawwe as de bondel De takomst fan de frisistyk, dy't gearstald is troch trije foaroanstaande...
Lees verder

Waarpraatsje: Noflik neisimmerwaar
DE JOUWER – It wie in noflike tongersdei en dat kreaze waar hâlde wy noch wol in dei as fjouwer. Yn 'e nacht fan tongersdei op freed  is it helder.
Lees verder

Keningspear yn Fryslân
Kening Willem-Alexander en keninginne Máxima wiene tongersdei op besite yn Fryslân. De besite stie yn it teken fan de takomst fan de provinsje, mei de klam op de lânbousektor, de
Lees verder

Afûk en Fryske gemeenten starte kampanje 'Taal yn it sosjaal domein'
Profesjonals bepale faak de taal dy't sprutsen wurdt yn it ûnderlinge kontakt mei soarchfregers. Troch omtinken te jaan oan de memmetaal fan de soarchfreger kinst de tsjinstferliening ferbetterje....
Lees verder

De Fryske flochster: Staazje op Curaçao (#20)
Lees verder

Giet it echt sa goed mei it Frysk?
Ynstjoerd De Fryske Taalatlas 2020, dy't koartlyn útkaam, is foar deputearre Sietske Poepjes reden om harsels op it boarst te slaan: it soe poerbêst gean mei it Frysk. Mei oare
Lees verder

Reaksje FNP op 'Prinsedei': gemeentlike tekoarten oplosse!
De FNP is kritysk op de finansjele útstellen fan it regear by it oanbieden fan de Miljoenenota. It stelt de partij yn it foarste plak teloar dat der noch hieltyd
Lees verder

Waarpraatsje: Neisimmer
DE JOUWER – It bliuwt yn it wykein noch neisimmerwaar mei in soad sinne en in noflike temperatuer. Yn 'e nacht fan freed op sneon is it helder. De wyn
Lees verder