woensdag 2 september 2020

Gemeente Waadhoeke: Agenda welstandscommissie

Gemeente Waadhoeke
Agenda welstandscommissie
Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet ook worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'. De toetsende instantie is de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie).
Lees verder