vrijdag 25 september 2020

Leeuwarder Courant: Schaamte

LEEUWARDER COURANT
Schaamte
LEEUWARDEN -

De oma naar wie ik ben vernoemd, Elisabeth Adema-Kooistra (1906 – 1990), werd geboren in Rinsumageast. Ze was de dochter van een skûtsjeschipper, die de kost verdiende met de handel in aardappelen en brandstof. Het gezin, vader moeder en negen kinderen, woonde in een huisje aan de Rjochthússtrjitte. Het skûtsje lag er voor de wal.

Lees verder

De provinsje en de priis fan it Frysk
LJOUWERT -

De Fryske taal is wichtich foar it wolwêzen fan de Friezen, stiet ûnder oare yn de provinsjale nota Nij Poadium 2021-2024. It behâld en stimulearjen fan it gebrûk fan de Fryske taal hat wol in priis. De Provinsje stekt der miljoenen euro's yn sadat oer tsien jier in grut part fan de ynwenners fan Fryslân de taal machtich is. Alteast, dat is it doel.

Lees verder

MCL wil als eerste Nederlandse ziekenhuis overschakelen op aardwarmte

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) wil op den duur overschakelen van aardgas op duurzame aardwarmte. Het ziekenhuis heeft zich daartoe aangesloten bij het consortium Warmte van Leeuwarden.

Lees verder

Leeuwarder Max Blokzijl was de eerste terdoodveroordeelde na de oorlog: hij moest boeten voor zijn radiopraatjes

Het was de eerste terdoodveroordeling na de oorlog: de in Leeuwarden geboren propagandist Max Blokzijl moest met zijn leven boeten voor zijn radiopraatjes.

Lees verder

Dwers | Ekonomysk nut

Der is mar in hantsjefol Friezen dat de kost mei it Frysk fertsjinnet. Se steane meast op de leanlist fan de bekende ynstituten, dy't troch de oerheid subsidiearre wurde. Yn de 'frije sektor' is der gjin eare oan te beheljen.

Lees verder

Crisis? Naar de film!

Het leek er in de schrale jaren dertig op dat de filmindustrie weinig last zou hebben van de crisis. Werkloos of niet, geld voor de bios zouden de mensen altijd wel hebben. Dat was het idee.

Lees verder

ANWB wacht op Friese projectaanvragen voor financiële steun

Voor het meest inspirerende maatschappelijke project van iedere provincie looft de ANWB dit jaar 10.000 euro uit. Tot op heden kwamen er echter maar weinig projectaanvragen binnen.

Lees verder

Gerrit Hottinga was altijd inzetbaar
BRITSUM -

Ruilen voor een dienst op het werk bij Talant in Stiens of invallen bij vrijwilligersactiviteiten? Helpen bij de opbouw van een feesttent? Een bestuurslidmaatschap? Scheidsrechteren? Gerrit Hottinga uit Britsum, die op 9 augustus op 56-jarige leeftijd overleed, was er altijd toe bereid.

Lees verder