dinsdag 8 september 2020

Nije bondel fan Sjoerd Bottema

It Nijs
Nije bondel fan Sjoerd Bottema
By de Afûk is ferskynd: De grize oer de grouwe, nije en bewurke folksferhalen fan Sjoerd Bottema. Goeie ferhalen meie altyd wer op 'e nij ferteld wurde. Yn dizze bondel
Lees verder

Orkaan Haishen berikt Súd-Korea
Yn Súd-Korea binne nasjonale parken en treinstasjons ticht fanwege orkaan Haishen. It fleanferkear leit ek foar in grut part plat. Ofrûne nacht kaam Haishen oan lân yn havenstêd Ulsan. De
Lees verder

De Fryske flochster: Staazje op Curaçao (#11)
Lees verder

Wykoersjoch koroanasifers 28 augustus oant en mei 3 septimber 2020
It koroanafirus liket yn Fryslân fierder te sakjen. Foar de twadde wike efterinoar binne der opfallend minder nije besmettingen as de wyks dêrfoar. It firus is no by 28 ynwenners
Lees verder

Poëzij skriuwe is: it ferrekke om te fersûpen yn de rotsoai
Skôging troch Abe de Vries It wurd 'poëzij' komt fan it Grykske 'poiesis' (meitsje, skeppe, foarmje). Dyjinge dy't poëtyske produkten (gedichten) makket (skriuwt), neame wy in dichter (poëet). Is it
Lees verder

Sybren Singelsma: Koroanakoarts yn Europa
Skôging Politisy wurde keazen foar wat se yn it ferline tasein hawwe, mar se moatte altyd reagearje yn nije omstannichheden. Wa hie ommers tinke kinnen doe't hy of sy it
Lees verder

Waarpraatsje: Tiisdei wat rein
DE JOUWER – Nei in kreaze moandei sjocht it waar der foar tiisdei wat minder út. Yn 'e nacht fan moandei op tiisdei rekket de loft stadichoan berûn en letter
Lees verder

Tredde faze werynrjochting Alde Feanen yn útfiering
Mei it opknappen fan acht kilometer oan kearingen fan de simmerpolders oan de westkant fan de Alde Feanen, begjint fan 'e hjerst de tredde faze fan de werynrjochting fan de
Lees verder