dinsdag 29 september 2020

Provinsje Fryslân: Hulp voor veranderen asbestdak naar zonnedak

Provinsje Fryslân
Hulp voor veranderen asbestdak naar zonnedak

Energiecoöperaties en eigenaren van grote daken kunnen professionele hulp krijgen bij het ombouwen van asbestdaken tot zonnedaken. De provincie stelt 150.000 euro beschikbaar om 20 daken in Fryslân aan te pakken. Het geld is bedoeld om dakeigenaren (zoals boeren) en energiecoöperaties te ontzorgen bij de realisatie. Projecten kunnen ingediend worden via www.samenzonderasbest.nl.

Lees verder

20 jaar Vredeman de Vriesprijs

Op vrijdag 9 oktober vindt de uitreiking van de Vredeman de Vriesprijs voor architectuur plaats. De prijs bestaat dit jaar 20 jaar. Naast de uitreiking op 9 oktober is er volop aandacht voor architectuur met de LC-publieksprijs, een expositie in het Fries Museum en een jubileumbijeenkomst.

Lees verder

Voordelig huis isoleren populair in Fryslân

Meer dan honderd Friese inwoners hebben sinds augustus een Energiebespaarlening Fryslân aangevraagd om hun huis te isoleren. Gezamenlijk investeren huiseigenaren 1,4 miljoen in het verduurzamen van hun woning. In Fryslân is een groeiend enthousiasme in het aantal aanvragen afgezet tegen de rest van Nederland. Sinds augustus geeft de provincie een korting van 0,5% op de rente van de lening.

Lees verder

Holwerd aan Zee stukje dichter bij realisatie

De stuurgroep Holwerd aan Zee heeft op 21 september ingestemd met de aankoop van twee stukken grond van 14 en 18 hectare. Deze gronden zijn deels nodig voor het realiseren van het getijdemeer en kunnen deels ingezet worden als ruilgrond bij kavelruil. Hiermee is het project Holwerd aan Zee weer een belangrijke stap dichter bij realisatie.

Lees verder

Provincie Fryslân hijst voor het tweede jaar vlag voor duurzame doelen

Voor het provinciehuis in Leeuwarden wappert vandaag voor het tweede jaar de internationale vlag voor duurzame ontwikkelingsdoelen. Op de Global Goals Action Day staan we wereldwijd stil bij de 17 duurzaamheidsdoelen die vandaag vijf jaar geleden zijn vastgelegd door de Verenigde Naties.

Lees verder

Friese Begroting 2021: investeren in morgen

In 2021 werkt Fryslân verder aan de brede welvaart, geluk op 1.  De Friese Begroting 2021 beslaat totaal 430 miljoen euro. De impact van de corona-crisis zal in 2021 nog groot zijn. De inzet is om zo goed mogelijk uit de crisis te komen en daarnaast perspectief te bieden voor de toekomst.

Lees verder

Thialf krijgt meer tijd voor verzekeringskwestie

Thialf heeft vier maanden langer de tijd gekregen om het ijsstadion weer aan de eisen te laten voldoen van verzekeraars. Hierdoor geldt de lopende verzekering in ieder geval tot 1 februari 2021. Tot die tijd blijft de zonne-energie-installatie op het dak van Thialf uitgeschakeld. De inzet is erop gericht Thialf verzekerd te houden met behoud van de zonnepanelen.

Lees verder