dinsdag 1 september 2020

Provinsje Fryslân: Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

Provinsje Fryslân
Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 7 september tot en met 1 oktober 2020 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is 1.355.000 euro beschikbaar voor heel Fryslân.

Lees verder

Een toekomst- en waterbestendig Fryslân

De provincie Fryslân zet in op een toekomst- en waterbestendig Fryslân en werkt daarom aan een Regionaal Waterprogramma.

Lees verder

Natuurontwikkeling rond Oude Bosch van start

Rond Oude Bosch, tussen Wijnjewoude en Bakkeveen, worden vanaf eind augustus enkele natuurpercelen van Staatsbosbeheer ingericht voor Natuurnetwerk Nederland. 

Lees verder

Stevige impuls voor scholing en stageplaatsen

Bedrijven en organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor opleidingskosten van medewerkers en voor het begeleiden van een stagiair.

Lees verder

Natuurinrichting bij De Hoeve van start

Deze week start de gebiedscommissie Beekdal Linde met de inrichting van ruim 35 hectare natuur voor Natuurnetwerk Nederland bij De Hoeve. Een belangrijk onderdeel is het herstellen van twee stukken van de oude loop van de beek de Linde. Ook komen een aantal oude petgaten terug in het landschap, wordt een enkel perceel afgeplagd en zijn er maatregelen om water vast te houden en langzamer af te voeren.

Lees verder

Friezen lezen en schrijven meer Fries

Het aantal Friezen dat Fries kan lezen en schrijven, is in de afgelopen 12 jaar licht toegenomen. Dat blijkt uit De Friese Taalatlas 2020, Friese taal in beeld. Bijna 6.500 inwoners van Fryslân vulden een enquête in over het gebruik en eigen niveau van de Friese taal. Het percentage inwoners dat Fries verstaat en spreekt is stabiel gebleven.

Lees verder

Regeling helpt maatschappelijke sector 'troch de tiid'

Het Friese verenigingsleven gaat in coronatijd zo veel mogelijk door: voor te treffen maatregelen om aan de coronarichtlijnen te voldoen stelt provincie Fryslân een subsidie beschikbaar. Er is voor heel Fryslân € 375.000,- beschikbaar om activiteiten binnen de 1,5 meter-samenleving te ondersteunen. De regeling opent op 7 september.

Lees verder