vrijdag 18 september 2020

Provinsje Fryslân: Mogelijk geen tweede vergister in Marrum

Provinsje Fryslân
Mogelijk geen tweede vergister in Marrum

De provincie is van plan om de vergunningen voor de co-vergister in Marrum in te trekken. Dit omdat er sinds 2008 geen concrete stappen zijn gemaakt om de vergister te realiseren. In 2008 en 2011 werden de vergunningen al verleend die de komst van een co-vergister in Marrum mogelijk maakten. Daarnaast zal het door de huidige stikstofproblematiek lastig zijn om een vergunning te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming.

Lees verder

Kiel van duurzaam inspectieschip gelegd

De basis is vanmiddag gelegd voor de bouw van een nieuw inspectievaartuig voor provincie Fryslân. In één van de hallen van Scheepswerf Talsma in Franeker verzorgde gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder een onderdeel van de kiellegging van het schip. Het gaat om een volledig elektrisch schip met een lengte van ruim 15 meter. "Een aanwinst voor op het Friese vaarwater. Wat duurzaamheid en circulariteit betreft wordt dit een zeer eigentijds schip'', zegt Fokkens-Kelder. In de zomer van 2021 is de nieuwe PW10 klaar voor gebruik.
­­­

Lees verder

Koning en Koningin brengen streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 17 september een streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Opsterland, Smallingerland en Ooststellingwerf. Het bezoek staat in het teken van de toekomst van provincie Fryslân, met de nadruk op de toekomst van de landbouwsector, de Friese taal en cultuur en duurzaamheid.

Lees verder

Derde fase herinrichting Alde Feanen in uitvoering

Het laatste dieselgemaal van Fryslân is vrijdag 4 september nog één keer aangezet.

Lees verder

Friese Anjer 2020 voor Friese band De Kast

De Friese band De Kast ontvangt dit jaar de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân.

Lees verder

Kabinet zet ook 'Lok op 1'

De coronacrisis heeft laten zien hoe veerkrachtig Nederland is én wat er echt toe doet: gezondheid, familie, vrienden. Het gaat niet alleen om het Bruto Nationaal Product, maar juist om ons Welzijn. Net als Fryslân zet ook het kabinet hier nu op in. Met grote investeringen in o.a. veenweide, onderwijs en infrastructuur trekt het kabinet de economie weer los en zet daarnaast in op zoveel mogelijk baanbehoud.

Lees verder

Werkbezoek gedeputeerde Fokkinga over bevolkingsdaling, vergrijzing en leefbaarheid

In café 's Lands Welvaren spraken gedeputeerde Klaas Fokkinga en bijzonder hoogleraar Bettina Bock vrijdagochtend 18 september met elkaar over de afname van de bevolking, de vergrijzing, de invloed daarvan op de leefbaarheid en wat dat betekent voor Fryslân. Het café in Wergea was de perfecte locatie voor dit gespreksonderwerp. Het is na jaren leegstand gekocht door 11 dorpsbewoners, die het weer een functie hebben gegeven als feest en vergaderlocatie.

Lees verder