maandag 14 september 2020

Waarpraatsje: Neisimmer

It Nijs
Waarpraatsje: Neisimmer
DE JOUWER – Nei in wykein mei dochs wol in soad bewolking krije wy no in pear dagen waarm oant tige waarm neisimmerwaar. Yn 'e nacht fan snein op moandei
Lees verder

Regeling helpt maatskiplike sektor troch de tiid
It Fryske ferieningslibben giet yn koroanatiid safolle mooglik troch: foar it nimmen fan maatregels om oan de koroanarjochtlinen te foldwaan stelt provinsje Fryslân in subsydzje beskikber. Der is...
Lees verder

Oanpart skieden ynwenners yn Fryslân tanommen
Yn Fryslân is it tal skieden ynwenners dit jier tanommen oant 7,6% (wie 6,1% yn 2010). Skiermûntseach spant de kroan: mei in persintaazje fan 10,7% hat de gemeente it heechste
Lees verder

De Fryske flochster: Staazje op Curaçao (#16)
Lees verder

Op 'en paad foar in Fryske Grûnwet
De manifestaasje op it Reaklif giet op 26 septimber net troch. No haw ik al begrepen dat der wol minsken komme kinne, sille of wolle. Dêr hear ik ek by.
Lees verder

Bern meitsje in sûn miel
Yn wyksintrum de As op It Hearrenfean is ferline wike in itensiedersskoalle foar bern iepene. Dêr kinne bern fan 10 oant en mei 12 jier fan alles leare oer sûn
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Eigner Telegraaf keapet Ljouwerter Krante
De Ljouwerter Krante en it Frysk Deiblêd wurde oernommen troch de Flaamske útjouwerij Mediahuis. Dy jout ek De Telegraaf, NRC Handelsblad, Metro en in grut tal Flaamske kranten út, lykas
Lees verder