vrijdag 16 oktober 2020

ensafh: Teleks: Dr. Obe Postmapriis 2020 foar Jan Popkema mei ‘It parfum’

ensafh
Teleks: Dr. Obe Postmapriis 2020 foar Jan Popkema mei 'It parfum'
De dr. Obe Postmapriis 2020 is takend oan Jan Popkema foar syn Frysktalige oersetting fan Das Parfum fan de Dútske auteur Patrick Süskind. De priis wurdt op 19 novimber – coronaproof –...
Lees verder

Teleks: Mei digiTales moatte Fryske folksferhalen ta libben brocht wurde
  Twa bedriuwen út Ljouwert kinne úteinsette mei de ûntwikkeling fan de digitale biblioteek digiTales, dêr't âlde folksferhalen yn ta libben brocht wurde. In subsydzje fan mear as 100.000...
Lees verder

Teleks: De Utmolken Toer Dichtersjûn op 24 oktober wurdt livestreamd
De Utmolken Toer Dichtersjûn op 24 oktober wurdt livestreamd De lêste jûn fan De Utmolken Toer, de toernee fan dichters Elmar Kuiper en Geart Tigchelaar, op 24 oktober om 19:30 oere yn De Bres te...
Lees verder

The Many Beginnings of Louise Glück
The American poet, who was awarded this year's Nobel Prize in Literature, examines our compulsion to tell the same stories, again and again. One of the most striking qualities about the poetry of...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Oebele-Gaatske
No't Fatima en Mohammed de IC beset hâlde kinne wy it bêste mar wat yn 'e hûs bliuwe want se snoepe alle romte op. Ik fyn it mar nuver dat se dêr lizze want ik ha se de hiele simmer nearne sjoen. Net...
Lees verder

Tomb of Ancient Greek Poet and Astronomer Found in Turkey
Throughout time some people are remembered after they die for their achievements. But some individuals are celebrated both in life and death and they are especially important. What archaeologists...
Lees verder

Fjouwer nije Trakl-oersettingen fan Klaas van der Hoek
Geastlike Skimer Stilte moetet by de seam fan it wâld In donker wylddier; By de heuvel falt súntsjes de jûnswyn, … Geastlike skimer Rêst en swijen Herders begroeven de sinne yn it keale...
Lees verder