donderdag 15 oktober 2020

Gemeente De Fryske Marren: Werkzaamheden paden begraafplaats Harich

De Fryske Marren
Werkzaamheden paden begraafplaats Harich
In de tweede helft van november (week 47) starten we – afhankelijk van de weersomstandigheden - met het vernieuwen van de hoofd- en tussenpaden op de begraafplaats in Harich. Dit doen we om de toegankelijkheid voor de bezoekers te verbeteren en ongemakken te voorkomen. In de periode dat we aan de...
Lees verder

Petear op 21 oktober 2020 om 20.00 uur
Dit Petear is anders ingericht dan het gangbare Petear. Naast de mogelijkheid voor inwoners of betrokkenen om deel te nemen aan het Petear, is er gelegenheid voor de raads- en commissieleden om vragen te stellen aan het college. Of het Petear van 21 oktober fysiek of digitaal plaatsvindt is i.v.m....
Lees verder

De raad vergadert op 26 en 28 oktober
Het Petear van 26 oktober, aanvang 20.00 uur en de raadsvergadering (Debat en Beslút) van 28 oktober, aanvang 19.30 uur, worden gehouden in het gemeentehuis in Joure. Als de ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 hiertoe aanleiding geven vergadert de raad alsnog digitaal. Op de website van...
Lees verder