zaterdag 10 oktober 2020

Learstoel foar Nederdútske letterkunde oan universiteit Oldenburch

It Nijs
Learstoel foar Nederdútske letterkunde oan universiteit Oldenburch
De Carl-von-Ossietzky-universiteit yn Oldenburch kriget in learstoel foar Nederdútske letterkunde. Op 14 oktober begjint ûndersykster Doreen Brandt yn dy funksje. Har taak wurdt it bestudearjen fan...
Lees verder

Startskot temajier Oade oan it Lânskip 2021
NBTC Holland, Merk Fryslân en seis oare partners joegen freed it startskot foar it temajier Oade oan it Lânskip 2021. Merk Fryslân slút dêrmei oan by it lanlik temajier fan
Lees verder

Noardlik Filmfestival lûkt de provinsje yn
Fan 11 o/m 15 novimber fertoant it Noardlik Filmfestival in unyk programma op seis nije festivallokaasjes, ferspraat troch de provinsje Fryslân. Besikers hoege net mear allegear nei Ljouwert ôf te
Lees verder

Dichtdiner lânskipsleafde yn de Westertjerke
Nei in suksesfolle literêre jûn yn juny fan dit jier, organisearret Ljouwert City of Literature op freed 23 oktober op 'e nij in yntym dichtdiner yn de Westertsjerke yn Ljouwert.
Lees verder

Folle leaver
Folle leaver folle leaver ha 'k datst my rekkest mei in wurd datst my skerp seist wêr't it op stiet datst de saak op 'e spits driuwst my straal de
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Is 'sköle' goei Frysk?
It antwurd stiet yn De Nije De Nije oer Fryske dialekten en mei in unyk fraachpetear yn it Súdhoeks! It neisimmernûmer is noch krekt te besetten by Bruna, Primera en
Lees verder

Jan Schokker: Snaffelkapkes
Kollum Ha jimme wolris in spjocht sjoen mei in mûlkapke? Foar my wie dat yn alle gefallen in wûnderlike iepenbiering. Justerjûn, op de Kiekenberch, hjir yn Aldhoarne, siet der ien
Lees verder