zaterdag 24 oktober 2020

Nij boek Gjalt de Groot oer buorkjen en wenjen yn ’e Alde Feanen

It Nijs
Nij boek Gjalt de Groot oer buorkjen en wenjen yn 'e Alde Feanen
'We strûpe derûnder' is de titel fan it nijste boek fan fjildman en folksskriuwer Gjalt de Groot. It wie in needgjalp as by't hjerst de fûle súdwesterstoarm it wetter út
Lees verder

Jûnsklok yn Lúksemburch
Krekt as België hat Lúksemburch in jûnsklok ynfierd. Net ien mei tusken alve oere jûns en seis oere moarns mear op 'e iepenbiere dyk wêze. Wol bliuwt de horeka iepen,
Lees verder

Frysktalige tsjerketsjinsten 25 oktober 2020
Fiifde snein fan de hjerst Dronryp Salviustsjerke, 9.30 o., ds. J. Wielenga, dooptsjinst Ljouwert Grutte Tsjerke, 19.00 o., ds. P. Beintema, fesperfiering; Teake Posthuma, lektor, Gerwin Hoekstra,...
Lees verder

NASA-sonde ferliest kostber grús fan planetoïde
De romtesonde fan NASA dy't woansdei nei twa jier mei in protte muoite op 'e planetoïde Bennu lâne en dêr grús oppakte, blykt lytse partsjes fan dat materiaal te ferliezen.
Lees verder

Nije ympuls foar stêd Sleat
De stêd Sleat kriget meikoarten in ympuls op ferskate plakken yn it sintrum. In goede gearwurking – mei ynwenners fan en ferienings út de stêd – soarge foar in moai
Lees verder

De Waadkust (gedicht)
De Waadkust Skiep op de seedyk sjogge ús wjerkôgjend oan as wy nei de dikke en tinne frou rinne dy't stoareagjend oer de see útsjogge. Soene se wachtsje op heech
Lees verder

Nacht fan de Nacht set útein mei meldpunt ljochthinder
De Natuer- en Miljeufederaasjes lansearje yn it ramt fan de Nacht fan de Nacht-kampanje in meldpunt om ljochthinder te melden. Op www.maghetlichtuit.nl kin elkenien no foto's pleatse fan...
Lees verder

Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 16 oant en mei 22 oktober 2020
It tal koroanabesmettingen is yn Fryslân dizze wike foar it earst sûnt begjin septimber sakke ferlike mei in wike earder: 1051 tsjin 1158 fan ferline wike. It soe kinne dat
Lees verder