dinsdag 27 oktober 2020

Provinsje Fryslân: Bouw circulaire bediencentrale van start

Provinsje Fryslân
Bouw circulaire bediencentrale van start

Vandaag startte officieel de nieuwbouw van It Swettehûs in Leeuwarden. Dit gebeurde door het in de grond trillen van gebruikte damwanden. Circulair materiaal, want deze stalen damwandplaten zaten voorheen in het Van Harinxmakanaal en zijn vrijgekomen bij het project herinrichting Marsum-Deinum.

Lees verder

Bestrijding Japanse Duizendknoop langs N355

De provincie Fryslân is gestart met het bestrijden van de Japanse Duizendknoop langs de N355 ter hoogte van de Groene Ster. Deze hardnekkige en snelgroeiende plant woekert in de berm. Weed Free Service B.V past hiervoor een relatief nieuwe en milieuvriendelijke techniek toe. Een kraan graaft de grond af, vervolgens zeeft een  mobiele zeefinstallatie stukjes wortel uit de besmette aarde.

Lees verder

Anderhalvemeter-regeling voor vrijetijdssector uitgebreid

Meer ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector kunnen subsidie aanvragen uit de provinciale Anderhalvemeter-regeling. Daarvoor is de lijst met de zogenoemde SBI-codes uitgebreid. Ook kunnen ze vaker een beroep op de regeling doen en is de openstelling verlengd tot en met 2 april 2021.

Lees verder

Basis voor nieuw curriculum voor het vak Fries gereed

Het curriculum voor de Friese taal en cultuur wordt vernieuwd. Een belangrijk onderdeel hiervan is de herziening van de zogenoemde kerndoelen. Die geven richtlijnen aan voor het onderwijsaanbod in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De basis voor het nieuwe curriculum is nu klaar. Bestaande uit een visie op het leergebied, de kern (in de vorm van zogenaamde grote opdrachten) en de bouwstenen.

Lees verder

Al 120 natuurvriendelijke landbouwprojecten in Fryslân

Fryslân bruist van de experimentele projecten voor natuurinclusieve landbouw*. De provincie maakte samen met Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Fryslân (LLF) een inventarisatie en telde ruim 120 projecten.

Lees verder

Fryslân blijft inzetten op cultuureducatie voor de jeugd

De komende 4 jaar blijft Fryslân investeren in cultuureducatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Keunstwurk voert dit voor onze provincie uit, in nauwe afstemming met gemeenten, kunstcentra en scholenkoepels. Er is tot 2025 in totaal ruim 3,3 miljoen euro beschikbaar, deels provinciaal geld en deels via de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds Cultuurparticipatie.

Lees verder

Provincie onderzoekt mogelijkheden overbrugging aanbesteding busvervoer

Door de gevolgen van de coronacrisis zet de provincie Fryslân de huidige aanbestedingsprocedure voor de busconcessie 2022-2032 voorlopig stop. De provincie verwacht geen goede inschrijvingen van vervoerders te ontvangen om het busvervoer voor langere tijd te verzorgen.

Lees verder