maandag 5 oktober 2020

Provinsje Fryslân: Ruim 1,2 miljoen euro voor innovatie MKB

Provinsje Fryslân
Ruim 1,2 miljoen euro voor innovatie MKB

Ondernemers en organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor het ontwikkelen, leveren of investeren in een innovatief project. Na de regelingen voor opleidingen, stages en de maatschappelijke regelingen, gaan vanaf 8 oktober drie subsidieregelingen open die gericht zijn op innovatie en het stimuleren van de brede welvaart in Fryslân. Hiermee wil de provincie Fryslân stimuleren dat organisaties in crisistijd ook aan hun toekomst kunnen werken. 

Lees verder

Aangepast jubileum Vredeman de Vriesprijs

Op 9 oktober vindt de uitreiking van de Vredeman de Vriesprijs voor architectuur plaats. I.v.m. de aanscherpte maatregelen van het kabinet zal het geplande symposium 'Twintig jaar architectuur in Fryslân' niet doorgaan. De prijsuitreikingen voor zowel de provinciale prijs als de LC-publieksprijs gaan wel door.

Lees verder

Rust voor vogels in winterseizoen

Gele boeien markeren van 1 oktober tot 1 april de vogelrustgebieden. Watersporters en sportvissers wordt gevraagd tijdens deze periode de gebieden niet in te varen. Overwinterende watervogels rusten hier en bouwen reserves op voor ze weer doorvliegen. De vogelrustgebieden liggen in de Snitser Mar, de Wite en Swarte Brekken, de Aldegeasterbrekken, de Fluezen en de Alde Feanen.

Lees verder

Concept Regionale Energie Strategie voor Fryslân ingediend

Fryslân heeft het concept voor haar Regionale Energie Strategie (RES) ingediend bij het Nationaal Programma RES. Deze Concept RES beschrijft de productie van duurzame energie (zon en wind op land) in Fryslân over tien jaar. Fryslân geeft aan om in 2030 ten minste 2,3 TWh aan duurzame elektriciteit op land op te wekken. Het Planbureau voor de Leefomgeving beoordeelt de Concept RES. Fryslân werkt nu de plannen uit tot de definitieve 'RES 1.0'.

Lees verder

39 hectare natuur ingericht in beekdal Alddjip

Zo'n 39 hectare grond langs de beek Alddjip is ingericht voor Natuurnetwerk Nederland. Op donderdag 1 oktober droegen gedeputeerde Douwe Hoogland en Tineke Jagersma (voorzitter gebiedscommissie Koningsdiep) de inrichting over aan de eigenaren van de percelen: drie particulieren en Staatsbosbeheer.

Lees verder

Meer duidelijkheid over oevers in Fryslân

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de vele kilometers oever langs vaarwegen in Fryslân? Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en de provincie werken samen aan nieuwe basisafspraken hierover. Daarmee komt meer duidelijkheid voor de overheden onderling en voor de verschillende eigenaren van deze oevers.

Lees verder

Rede fan Fryslân met minister Schouten

De 'Rede fan Fryslân' op donderdag 8 oktober krijgt vanwege de coronamaatregelen een online karakter. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, spreekt de Rede over de toekomst van de Friese landbouw uit vanuit Den Haag via een live beeldverbinding met het WestCord WTC Hotel in Leeuwarden. Hier is een coronaproof bijeenkomst georganiseerd met een beperkt aantal genodigden. Omrop Fryslân zendt de toespraak live uit via www.omropfryslan.nl en op TV.

Lees verder