vrijdag 23 oktober 2020

Waarpraatsje: Kreaze freed

It Nijs
Waarpraatsje: Kreaze freed
DE JOUWER – It wie in hiel kreaze tongersdei mei flink wat sinne, mar it wie wol rûzich. It waar foar freed sjocht der ek goed út. Yn 'e nacht
Lees verder

De Fryske flochster: Jennifer to the Max (#15)
Lees verder

Feie Fonyk: Rikke woarst en kening
Kollum As bern sammele ik postsegels. De frou en ik hawwe de postsegels dy't sy sparre en mines byinoar dien. Dat wie ien fan de redenen om net útinoar te
Lees verder

Peverelli wint Wopke Eekhoffpriis 2020
It gemeentebestjoer fan de gemeente Ljouwert kent de Wopke Eekhoffpriis 2020 ta oan Tymen Peverelli. De fjouwerjierlikse priis, foar de bêste bydrage oan it lokaal histoarysk ûndersyk oer de ôfrûne
Lees verder

Fryske staten yn nije searje 'Bûtenpleats' by Omrop Fryslân
Ferspraat oer Fryslân binne de meast moaie bûtenpleatsen te finen. De nije searje Bûtenpleats fan Omrop Fryslân fertelt it ferhaal fan dy Fryske staten. Op basis fan it perspektyf fan
Lees verder

Tiid foar in nije befolkingspolityk
Skôging troch Pier Bergsma 'Een beter milieu begint niet bij onszelf.' Ik kin beslute om net mear te fleanen of myn bosk woartels sûnder plestik pûde mei nei hûs te
Lees verder

PAL heft himsels op
De Ljouwerter politike feriening PAL bestiet net mear. PAL waard yn 1978 oprjochte troch leden fan de PSP, PPR, CPN en de pleatslike politike groepearring Axies. Sûnt 1992 sit PAL
Lees verder

Waarpraatsje: Wykein mei twa gesichten
DE JOUWER – It wie freed in hiel skoft skier, mar lang om let kaam de sinne der sa út en troch ek noch by. It waar hat yn it
Lees verder