vrijdag 20 november 2020

Sûnenssoarch yn Nederlân

It Nijs
Sûnenssoarch yn Nederlân
Skôging Alle jieren wurdt der ûndersyk dien nei de bêste sikehuzen fan ús lân. Foarhinne kaam der dan in ranglist mei de skoares fan trije soarten sikehuzen: de akademyske, de
Lees verder

De antwurden fan de Fryske-plaknammepuzel
Lees verder

Frysktalige tsjerketsjinst 22 novimber 2020
Tsiende snein fan de hjerst lêste snein fan it tsjerklik jier Ljouwert Grutte of Jakobinertsjerke, 19.00 oere Fesperfiering û.l.f. ds. A. Terlouw, mei Martha de Boer-van Slooten, lektor, Gerwin...
Lees verder

'Johan Cruijff', it masterstik fan keunstner Hans Jouta
"Eins hat alles fan myn beukerskoalletiid ôf yn it teken stien fan it ynheljen fan dizze opdracht. Dat klinkt wat arrogant, mar sa kinst it wol sizze". In Fryslân DOK
Lees verder

Fjouwer ôfleveringen fan de Top 2000-kwis
It bizarre jier 2020 sit der hast op. In protte dingen dy't we normaal fûnen, binne foarearst net mear sa fanselssprekkend. Mar nei de Top 2000 sjen en harkje kin
Lees verder

Oersetter Jan Popkema dwaande mei Baron von Münchhausen
Juster krige Jan Popkema fan Burgum út hannen fan deputearre Sietske Poepjes de dr. Obe Postmapriis foar de Fryske oersetting fan it boek Das Parfum. Dat barde by Popkema thús.
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Waarpraatsje: Noch gjin winter
DE JOUWER – Winterwaar is noch hiel fier fuort en dat bliuwt foarearst ek sa. Yn it wykein is it skier en in bytsje ritich. Yn 'e nacht fan freed
Lees verder