woensdag 4 november 2020

Wetterskip Fryslân: Ontwerp-Veenweideprogramma ‘Foarút mei de Fryske Feangreiden’ gepresenteerd

Wetterskip Fryslân
Ontwerp-Veenweideprogramma 'Foarút mei de Fryske Feangreiden' gepresenteerd
Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de betrokken veenweidegemeenten hebben vandaag het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 'Foarút mei de Fryske Feangreiden' gepresenteerd. Het programma beschrijft de aanpak tot 2030 om veenoxidatie en de negatieve gevolgen in het Friese veenweidegebied te...
Lees verder

Zuiderpier Harlingen tijdelijk afgesloten voor publiek door werkzaamheden
We starten maandag 9 november met regulier onderhoud aan de Zuiderpier in Harlingen. Tijdens de werkzaamheden, die maximaal twee weken gaan duren, is de Zuiderpier op werkdagen tussen 8.00 uur 's morgens en 16.00 uur 's middags afgesloten voor fietsers en wandelaars.
Lees verder