donderdag 19 november 2020

Wetterskip Fryslân: Webinars veenweideprogramma op 18 en 19 november

Wetterskip Fryslân
Webinars veenweideprogramma op 18 en 19 november
Van woensdag 4 november t/m woensdag 30 december ligt het ontwerp- Veenweideprogramma 21- 30 ter inzage. In deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Maar wat betekenen de doelstellingen in dit programma nu voor de leefomgeving, de landbouw of voor de natuur?
Lees verder

Reacties op startdocument dijkversterking Koehool-Lauwersmeer online
Wetterskip Fryslân versterkt de komende jaren de Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer. Samen met partners en de omgeving wordt gekeken hoe deze dijkversterking te combineren met kansen voor landschap, natuur en landbouw. Half augustus 2020 is het startdocument ter inzage gelegd
Lees verder