maandag 7 december 2020

Aanvalsplan grutto moet weidevogels behouden

It Fryske Gea
Aanvalsplan grutto moet weidevogels behouden
Aanval is de laatste verdediging Waren er in 1970 nog 120.000 broedparen van de grutto, nu zijn er nog maar minder dan 30.000 en de achteruitgang gaat onverminderd door. Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid voor de grutto: maar liefst 80% van Europese populatie broedt in ons...
Lees verder

Aanvalsplan Grutto naar minister Carola Schouten
Aanval is de laatste verdediging De grutto – onze nationale vogel – verdwijnt in rap tempo uit ons land: Waren er in 1970 nog 120.000 broedparen van deze weidevogels, nu resteren er minder dan 30.000 en de achteruitgang gaat onverminderd door. Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid...
Lees verder

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020
Het bestuur nodigt de leden van It Fryske Gea van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. De corona-pandemie maakt het noodzakelijk dat de vereniging dit jaar digitaal vergadert op maandag 7 december 2020 vanaf 19:30 uur. Op de agenda staan onder meer 'Activiteiten & Resultaten 2019',...
Lees verder

Vogelkijkhutten weer toegankelijk
Het bericht Vogelkijkhutten weer toegankelijk verscheen eerst op It Fryske Gea.
Lees verder

Op pad met Johannes Herder
"Ik ben geen alwetende gids," geeft Johannes onmiddelijk toe. "Maar dat hoeft ook niet. Mijn filosofie – en die van It Fryske Gea gelukkig ook – is dat het bij excursies vooral om natuurbeleving gaat, kennisoverdracht komt op de tweede plaats. Als excursieleider hoef je echt geen monoloog van een...
Lees verder