donderdag 3 december 2020

“Binne wy al yn Fryslân?” Besikers misse Fryske taal op ‘e buorden

It Nijs
"Binne wy al yn Fryslân?" Besikers misse Fryske taal op 'e buorden
Are we in Fryslân yet? Binne wy al yn Fryslân? Dy fraach komt by reizgers op dy't ûnderweis binne nei Fryslân. Ut de tekst op 'e buorden oan 'e dyk
Lees verder

Wat binne dy "verdachte activiteiten" fan Willem Schoorstra?
Willem Schoorstra, skriuwer fan Fryske boeken, kollumnist by Omrop Fryslân en neffens Sirkwy teamlieder by de Dokkumer Flaggesintrale, liket in braaf man. Hy hat in skoft besocht om de Fryske...
Lees verder

Flecht op 'e koai yn Harns
Sechstjin manlju en njoggen froulju meitsje gading nei it boargemasterskip fan Harns. Acht fan harren binne tusken de 40 en 50 jier âld, tolve tusken de 50 en 60 en
Lees verder

Tsien persint mear skea troch guozzen
Yn de winter fan 2019-2020 hawwe guozzen tsien persint mear skea oan gerslân oanrjochte as yn de twa winters dêrfoar. De skea komt út op goed 10 miljoen euro, docht
Lees verder

Werkânsing foar Smellingerlân
Troch strukturele tekoarten yn de gemeentebegrutting rint Smellingerlân kâns om yn 2021 ûnder previntyf finansjeel tasjoch fan de provinsje te kommen. It tekoart yn 2021 is € 85.000. De gemeente...
Lees verder

Feie Fonyk: Nochris oer 'Passend Onderwijs'
Kollum Miskien hawwe jo wolris Sineeske akrobaten sjoen dy't op tinne stokjes in grut tal boardsjes tagelyk draaie litte. Ik soe al muoite hawwe om ien board oan 'e gong
Lees verder

Stichting De Noordzee fiert 40-jierrich jubileum mei Noardseebanket
Stichting De Noordzee yntrodusearret it Noardseebanket ta eare fan syn fjirtichjierrich bestean. It Noardseebanket, in fariant op it bekende sûkeladeseebanket, is in sinjaal dat in minder smaaklike...
Lees verder

Grutte Gedichtejûn digitaal op 5 febrewaris 2021
It Frysk literêr tydskrift Ensafh organisearret wer syn jierlikse Grutte Gedichtejûn. It is lykwols ditkear gjin poëzymaraton yn in smûk kafee, it barren sil folslein digitaal wêze en giet freedtejûn
Lees verder