vrijdag 11 december 2020

ensafh: Kadootsjestiid

ensafh
Kadootsjestiid
Ferline wike yn de Afûkwinkel mei Sjappy fan Sipke de Schiffart yn 'e hannen hearde ik in frouljuslûd dy't myn namme neamde. Blykber wie de frou net hielendal wis oer wa't ik wie, it fraachteken yn...
Lees verder

Teleks: De Faeröer Eilannen en Fryslân
Fan 'e wike ferskine tagelyk by de Fryske útjouwerij Afûk en by de Faeröerske útjouwerij Bókadeild Føroya Lærarafelags twa bysûndere nije boeken. 'De Beam' is de Fryske titel fan it oarspronklik...
Lees verder

Teleks: 'I'm often faster': Milan's bicycling bookseller takes on the online giants
Luca Ambrogio Santini is considered to be something of a knight-errant as he cycles around parts of Milan on his red cargo bike delivering books to people's homes, so much so he is affectionately...
Lees verder

Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Ynternasjonalisearring
Yn it Dútsk, Platdútsk en Nederlânsk oer it Sealterfrysk prate, dêr bestie in grut fan myn earste wurkdei as wittenskiplik meiwurker by de Oldenburgische Landschaft út. It is wurk yn de regio,...
Lees verder

Teleks: Nij fers Dichter fan Fryslân 'Asman'
Wie leest de stad beter? Dou hoefst mar un sak open te skeuren enne ferhalen dwarrele de straat op … Oersetting nei it Liwwadders: Anne Feddema Lês fierder by Dichter fan Fryslân…...
Lees verder

Teleks: Arno Brok: 'Takomst fan de frisistyk' is wichtichste taalboek
t boek De takomst fan de frisistyk, besoarge troch Rolf Bremmer, Riemer Janssen en Oebele Vries, is it wichtichste boek oer taal dat yn 2020 ferskynd is. Dat seit de foarsitter fan it Genootschap...
Lees verder

Teleks: Kolleezjes fan de Akademy fan Frjentsjer thús te folgjen
De Akademy fan Frjentsjer bringt in trijetal kolleezjes live yn de húskeamer yn it programma Thúsakademy. De Akademy is drok dwaande om fan Frjentsjer wer in universiteitsstêd te meitsjen. De...
Lees verder