vrijdag 4 december 2020

ensafh: Kollum Eelke Lok: Amtnerij

ensafh
Kollum Eelke Lok: Amtnerij
Yn 2009 ferstoar myn broer. Willem wie in tige yntelliginte mar hiel iensume jonge. Ofstudearre yn ekonometry. Doe't er klear wie, wurke hy lykwols yn de túnbou, oars fertsjinne hy tefolle. Hy...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Dat lêste. It is ferskriklik!!!
Ik ha wer ris in boek lêzen. As boekeman moat ik dêr fansels al krityk op hawwe want oars wurde jo net serieus nommen. It is sjesa: boeken dy't jo net mei ien hân beethâlde kinne meie noait mar dan...
Lees verder

Teleks: Grutte Gedichtejûn DIGITAAL op 5 febrewaris 2021
Bêste dichter/poëzyleafhawwer! Frysk literêr tydskrift Ensafh organisearret wer syn jierlikse Grutte Gedichtejûn. It is lykwols ditkear gjin poëzymaraton yn in smûk kafee, it barren sil folslein...
Lees verder

Teleks: Presintaasje poëzijstien Dichter fan Fryslân
Op tongersdei 9 desimber wurdt oan de Skrâns yn Ljouwert in nije poëzijstien lein mei in gedicht fan Nyk de Vries as Dichter fan Fryslân. It gedicht 'Asman', oersetten troch Anne Feddema, is yn...
Lees verder

Teleks: Nije poëzijfideo Dichter fan Fryslân yn premjêre op Omrop Fryslân TV
Op snein 20 desimber giet der wer in nije poëzijfideo yn premjêre op Omrop Fryslân TV. Geandewei dit jier en takom jier sille der meardere poëzijfideo's útstjoerd wurde fia Omrop Fryslân TV. De...
Lees verder

Fjouwer Trakl-oersettingen Klaas van der Hoek
    De swiermoedigens Machtich bisto donkere mûle Yn 't binnenst, út hjerstwolkens Foarme stal, Fan goudene jûnsstilte; In grienich skimerjende berchstream Yn tebrutsen...
Lees verder

Teleks: Nelleke IJssennagger nije direkteur Fryske Akademy
De Fryske Akademy heeft een nieuwe directeur-bestuurder gevonden in dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm. Ze neemt de taak vanaf 15 maart 2021 over van Willem Smink, die sinds januari 2018...
Lees verder

Kryst
Dit jier fielt foar my (30-11-20), suver al as foarby en dát gefoel sil, nei alle wierskynlikens, hiel wat fan myn lêzers, as dy hiel wat der binne fansels, in nustje is ek wolkom, bekend...
Lees verder

Teleks: Oprop lêsgroep boeken Trinus Riemersma
Ein jannewaris 2021 begjint der in online lêsgroep oer boeken fan Trinus Riemersma. Riemersma (1938-2011) is ien fan de wichtichste Fryske skriuwers fan nei 1945. Hy debutearre yn 1964 mei de roman...
Lees verder