donderdag 3 december 2020

FNP en ChristenUnie: Tsjokfolle bus yn koroana-tiid net akseptabel

FNP
FNP en ChristenUnie: Tsjokfolle bus yn koroana-tiid net akseptabel
De fraksjes fan FNP en ChristenUnie yn Provinsjale Steaten hawwe konstatearre dat guon Fryske buslijnen yn de spits tsjokfol sitte. De lêste pear wiken krigen wy ferskate klachten fan reizgers dy't har net noflik fielden mei de situaasje yn de bus. FNP wurdfierder Wopke Veenstra: `Wy hawwe doe dy minsken frege om ús foto's fan de situaasje troch te stjoeren. Fan dy bylden binne wy skrokken.'
Lees verder

Kolleezje wol mei de Antillen besykje it Frysk en Papiamintsk yn de Grûnwet te krijen
Ut antwurden op skriftlike fragen docht bliken dat it Kolleezje fan Deputearre Steaten fynt dat it Frysk thúsheart yn de Grûnwet. Dat soe de status fan de taal en de útwurking fan it Frysk yn oare wetten tige fuortsterkje kinne. Om dat foar inoar te krijen, wol Fryslân oplûke mei de regearingen fan de oare lannen fan ús Keninkryk. De FNP is bliid mei de antwurden, mar hat noch al in pear oanfoljende fragen.
Lees verder

FNP, ChristenUnie en PvdA: Ferfangend busferfier moat better
Reizgers dy't mei de trein fan Bûtenpost nei Ljouwert geane moasten troch wurk oan it spoar gebrûk meitsje fan bussen dy't smoarfol sieten. De Steatefraksjes fan de ChristenUnie, FNP en de PvdA hawwe dêr in soad klachten krigen en stelle skriftlike fragen oan it kolleezje fan Deputearre Steaten.
Lees verder