zaterdag 5 december 2020

Fryske studinteferiening Aldgillis yn Delft stiet op út it grêf

It Nijs
Fryske studinteferiening Aldgillis yn Delft stiet op út it grêf
Tweintich jier lang wie der yn Delft gjin Fryske studinteferiening. Formeel bestie der wol ien, mei de namme Aldgillis, mar de lêste leden dêrfan wienen al lang lyn ôfstudearre en
Lees verder

Fryske sinteklaasferskes
No't Sinteklaas en Piterbaas wer yn Fryslân binne, is it fansels ek wer tiid om Fryske Sinteklaasferskes te sjongen. Mar wat moatte jo sjonge? Neist  'Sinteklaas rydt op syn hynder'
Lees verder

Prinsessehôf presintearret útstalling Koen Theys
Fan 13 febrewaris 2021 oant en mei 30 maaie 2021 presintearret it nasjonaal Keramykmuseum Prinsessehôf yn Ljouwert de útstalling EKWC@Prinsessehôf: Koen Theys. De útstalling lit in goed folde...
Lees verder

Nijsgjirrich ambachtlik winkeltsje 'Iel en mear'
Oanrieder foar de feestdagen Fryslân is it lân fan ûnder mear ielfûken en skriuwers lykas Gjalt de Groot en Rink van der Velde. Echte fjildmannen, dy't ús yn harren boeken
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Waarpraatsje: Rêstich wykein
DE JOUWER – Op in wat wiet begjin nei waard it noch in hiel aardige freed. Yn it wykein hawwe wy rêstich en, sa goed as, drûch waar. Yn 'e
Lees verder

Leden Forum voor Democratie wolle Baudet hâlde
Forum voor Democratie wol partijlieder Thierry Baudet net kwyt. By in stimming ûnder de leden hjoed keas in grutte mearderheid fan 76 persint Baudet fannijs as lieder. It partijbestjoer hie
Lees verder

Sinteklazepleats
Folksferhaal, neiferteld troch Matthijs Verkuijl Oan de Ienzerkant fan it fersepaad oan de Boalserter Trekfeart dat tusken Boalsert en Iens rint, leit in boerepleats dy't de Sinteklazepleats neamd...
Lees verder