vrijdag 4 december 2020

Omrop Fryslân: Ljouwerter studinten ferruilje keamer foar wurkplak yn lúks hotel

Omrop Fryslân
Ljouwerter studinten ferruilje keamer foar wurkplak yn lúks hotel
Hegeskoalle NHL Stenden is dêrfoar in oerienkomst oangien mei hotel PostPlaza en it Oranje Hotel yn de Fryske haadstêd.
Lês mear oer: Ljouwerter studinten ferruilje keamer foar wurkplak yn lúks hotel.
Lees verder

Fridays for Future hâldt klimaatprotest yn Ljouwert
Mei de aksje 'Klompjes voor Klimaat' besiket de groep op symboalyske wize omtinken te freegjen foar it klimaat yn it tema fan Sinteklaas.
Lês mear oer: Fridays for Future hâldt klimaatprotest yn Ljouwert.
Lees verder

Petysje tsjin Lelyline dy't mooglik dwers troch Natura 2000-gebiet rint
Neffens natuerbeskermer Thijs Willems komt de spoarline dwers troch natuergebiet Van Oordt's Mersken by Beetstersweach te lizzen.
Lês mear oer: Petysje tsjin Lelyline dy't mooglik dwers troch Natura 2000-gebiet rint.
Lees verder

Petysje tsjin Lelyline dy't dwers troch Natura 2000-gebiet rint
Neffens natuerbeskermer Thijs Willems komt de spoarline dwers troch natuergebiet Van Oordt's Mersken by Beetstersweach te lizzen.
Lês mear oer: Petysje tsjin Lelyline dy't dwers troch Natura 2000-gebiet rint.
Lees verder

Mbû'ers komme troch corona dreech oan staazje yn sikehûzen
Sikehûzen binne fanwegen corona foarsichtich wurden, wylst der in grut ferlet is fan minsken yn de soarch
Lês mear oer: Mbû'ers komme troch corona dreech oan staazje yn sikehûzen.
Lees verder

Kollum: "Bauke"
Itjinge wat we fan elkoar sjogge, binne ornaris de hannelingen dy't we dogge. Wat immen yn 'e holle of yn it hert hat, is faak net sa dúdlik.
Lês mear oer: Kollum: "Bauke".
Lees verder

Hast 7.000 stimmen foar nammewedstriid Arriva-treinen
De Grinslanners hawwe lykwols al folle faker stimd as de Friezen en dat moat oars fynt Arriva-direkteur Anne Hettinga. 
Lês mear oer: Hast 7.000 stimmen foar nammewedstriid Arriva-treinen.
Lees verder