dinsdag 1 december 2020

Provinsje Fryslân: CoronaMelder nu ook in het Fries

Provinsje Fryslân
CoronaMelder nu ook in het Fries

De app CoronaMelder van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is vanaf deze week ook beschikbaar in het Fries. Daardoor is de app nu in beide rijkstalen te gebruiken. Het ministerie van VWS ontwikkelde de CoronaMelder als hulp bij de bestrijding van het coronavirus. De CoronaMelder-app werkt in het Fries op bijna alle Android toestellen. Op een iPhone is de app helaas niet in het Fries beschikbaar.

Lees verder

Vogelgriep

Het is belangrijk dat u dood gevonden dieren meldt, zodat we inzicht blijven houden in de sterfte onder in het wild levende dieren. U kunt uw melding doorgeven via Dutch Wildlife Health.

Lees verder

Stremming fietsbrug Ritsumasyl

Vanaf maandag 30 november worden er werkzaamheden aan de Biocomposiet fietsbrug in Ritsumasyl uitgevoerd. Fietsers en voetgangers moeten tot en met vrijdag 18 december rekening houden met hinder. Van 7 t/m 11 december is de brug volledig gestremd en worden fietsers middels borden omgeleid. Op de andere dagen kunnen fietsers met de fiets aan de hand over de brug lopen. 

Lees verder

Provincie laat vaarweg Heerenveen baggeren

Om voldoende diepgang te houden voor de scheepvaart baggert de provincie de vaarweg naar Heerenveen. Het gaat om het gedeelte tussen haven de Welle vlakbij Heerenveen en het Prinses Margrietkanaal.

Lees verder

Economisch Fryslân: samen naar een brede welvaart

Provincie Fryslân wil investeren in een sterk vestigings- en leefklimaat en de verbinding met de bewoners van Fryslân. Niet voor een lineaire groei, maar voor een gezond, schoon en gelukkig Fryslân.

Lees verder

Samenwerkingsverband drie noordelijke provincies bestaat 10 jaar

Het kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) bestaat 10 jaar. Het feit dat er al 10 jaar een vruchtbare samenwerking is tussen provincie Groningen, Drenthe en Fryslân, de Hanzehogeschool en de RUG, mag gevierd worden.

Lees verder

Herkansing voor Smallingerland

De gemeente Smallingerland kan in 2021 onder preventief financieel toezicht van de provincie komen. Dit komt doordat er structurele tekorten in de gemeentebegroting zitten. Het tekort in 2021 is € 85.000. De gemeente krijgt tot en met 15 december a.s. de tijd om de begroting aan te passen.

Lees verder