maandag 21 december 2020

Provinsje Fryslân: Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

Provinsje Fryslân
Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 11 januari tot en met 4 februari 2021 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is 1,3 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân.

Lees verder

Smallingerland biedt alsnog sluitende begroting aan

De gemeente Smallingerland heeft het dreigend preventief toezicht afgewend door alsnog een sluitende begroting aan te bieden aan de provincie Fryslân. Zeer recent bleek dat de kosten voor groenonderhoud in Smallingerland minder hard stijgen dan verwacht.

Lees verder

Lichtstralen Provinsjehûs als baken van hoop

Deze week stralen iedere avond krachtige lichtbundels vanaf het Provinsjehûs in Leeuwarden. Tussen 19.00 en 21.00 uur stralen felle lampen vanuit de torentjes op het gebouw door de lucht, als een teken van verbinding en hoop voor Fryslân in de donkere dagen voor Kerst.

Lees verder

Activiteiten in Fryslân voor Grondwater 2020

Deze week verschijnt de tweede druk van de Grondwateratlas. De atlas is een samenvatting van de Strategische Grondwaterstudie Fryslân die van 2017-2019 is uitgevoerd. Sinds het verschijnen van de eerste druk in september 2019 zijn diverse maatregelen in uitvoering.

Lees verder

Meer tijd zienswijze ontwerp-Veenweideprogramma

De mogelijkheid om een zienswijze in te leveren op het ontwerp-Veenweideprogramma is verlengd tot en met vrijdag 15 januari 2021.

Lees verder

IMF-subsidie voor 16 projecten in Zuidwest Fryslân

Het Iepen Mienskipsfûns Zuidwest Fryslân verstrekt in de derde tender van 2020 subsidie aan 16 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er bijna € 286.000,- naar leefbaarheidsprojecten in deze regio.

Lees verder

Undernimme yn koroanatiid: Kornelis Punter

Ek foar Fryslân wie 2020 in nuver jier, dêr't alles yn op 'e kop stie. Elts moast him oanpasse. De Fryske ûndernimmers litte har der net samar ûnder krije en waarden hiel kreatyf.

Lees verder