dinsdag 15 december 2020

Provinsje Fryslân: Provincie maakt provinciale weg (N384) door Dongjum veiliger

Provinsje Fryslân
Provincie maakt provinciale weg (N384) door Dongjum veiliger

De N384 in Dongjum krijgt een grondige aanpak. Door de kom veiliger en leefbaarder te maken, komt de provincie Fryslân ook tegemoet aan de wensen van het dorp en de gemeente Waadhoeke.

Lees verder

46 Friese monumenten krijgen subsidie

Goed nieuws voor eigenaren van 39 Friese monumenten. Hun aanvraag voor monumentensubsidie is goedgekeurd. Zij kunnen nu aan de slag met het restaureren, herbestemmen en onderhoud van hun monument. Daarnaast kunnen eigenaren van 7 monumenten hun restauratieplannen uitwerken met subsidie. Het gaat om een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro aan rijks - en provinciaal geld.

Lees verder

Kerstster schijnt op 11 Andere Oorden

Vanaf maandag 14 december staat iedere avond een bijzondere locatie in Fryslân in de schijnwerpers. Gedurende 11 avonden voorafgaand aan de kerstdagen wordt de kerstgedachte in licht en geluid verspreid door onze provincie.

Lees verder

Subsidie beschikbaar voor kleine culturele initiatieven

Vanaf 4 januari kunnen kunstaanbieders en uitvoerende kunstenaars een bijdrage aanvragen uit de nieuwe provinciale regeling Kleine cultuurinitiatieven Fryslân. De provincie geeft tot 10.000 euro subsidie voor het organiseren van culturele activiteiten op ontmoetingsplekken in de anderhalvemeter-samenleving. Er is 150.000 euro beschikbaar. De regeling is onderdeel van het provinciale corona-herstelmaatregelenpakket.

Lees verder

Alternatieve vorm natuurontwikkeling in de Mieden mag starten

Een andere manier van het inrichting van Natuurnetwerk Nederland in de Mieden. Daar draait het advies 'De Mieden op z'n mooist' van de gebiedscommissie Achtkarspelen-Zuid om. Waarbij volwaardige natuur en overgangszones tussen landbouw en natuur centraal staan. Op 15 december stemde Gedeputeerde Staten in met de uitvoering van dit advies.

Lees verder

Waadhoeke bekijkt vergunningverlening na onderzoek kwestie Tzummarum

In een conflict rondom een bedrijf aan de Kleasterwei in Tzummarum had gemeente Waadhoeke intern een aantal zaken beter kunnen aanpakken. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van de provincie.

Lees verder

Extern salderen met veehouderijen ook in Fryslân mogelijk

Extern salderen met bedrijven met dier- of fosfaatrechten is ook in Fryslân mogelijk. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten. Hierdoor kunnen bedrijven die willen uitbreiden buiten hun eigen bedrijf stikstofrechten verwerven. Ook is het mogelijk tijdelijk stikstofruimte van een ander bedrijf te gebruiken, het zogenaamde 'verleasen'.

Lees verder