dinsdag 8 december 2020

Provinsje Fryslân: Schade door ganzen afgelopen winter met 10% gestegen

Provinsje Fryslân
Schade door ganzen afgelopen winter met 10% gestegen

Ganzen hebben afgelopen winter tien procent meer schade aan grasland aangericht ten opzichte van de twee voorgaande winters. De schade in euro's komt uit op ruim tien miljoen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van BIJ12-Faunazaken.

Lees verder

25 sollicitanten voor burgemeesterschap Harlingen

Op de vacature van burgemeester van Harlingen hebben 25 mensen gesolliciteerd. Het gaat om zestien mannen en negen vrouwen. Acht van hen zijn tussen de 40 en 50 jaar oud, twaalf tussen de 50 en 60 en vijf zijn ouder dan zestig jaar. Van de 25 gegadigden zijn er 23 lid van een politieke partij, twee kandidaten zijn partijloos.

Lees verder

Passerende sneltrein nieuw voor Mantgum en Buitenpost

Vanaf 14 december rijdt er elk uur een extra sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen.

Lees verder

Voorgenomen gebiedsproces Dongeradielen voor herstel bodemdaling

​Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân bereiden een gebiedsproces voor in het gebied Dongeradielen. Op 1 december stemden de partijen in met de verdere verkenning van het gebiedsproces. In het gebied bij Anjum, Ee, Metslawier en Moddergat daalt de bodem door gaswinning. Een gebiedsproces moet oplossingen bieden voor de gevolgen daarvan.

Lees verder

IMF-subsidie voor 13 projecten op de Friese Waddeneilanden

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 13 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er ruim € 135.000,- naar leefbaarheids-projecten op de Friese eilanden.

Lees verder

Fryslân gaat door met laagdrempelige voucherregeling

De Voucherregeling MKB Fryslân, een laagdrempelige subsidieregeling voor ondernemers, is een succes. De regeling wordt daarom in 2021 opnieuw geopend. In 2021 is er 900.000 euro beschikbaar in deze subsidieregeling. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor onder andere: bedrijfsontwikkeling, innovatie, verduurzaming en scholing van personeel.

Lees verder

Fryslân inventariseert animo voor opkoopregeling stikstof

Fryslân inventariseert de animo in de provincie voor de gerichte opkoopregeling van het Rijk. De regeling biedt veehouders gevestigd nabij Natura-2000 gebieden een extra mogelijkheid om te stoppen met hun veehouderij. Aankoop is op basis van vrijwilligheid. Een belangrijke voorwaarde om deel te nemen is dat de veehouder niet ergens anders opnieuw mag beginnen. De provincie vraagt veehouders die belangstelling hebben hun interesse kenbaar te maken bij de provincie.

Lees verder