woensdag 23 december 2020

Tjitske Reidinga ambassadeur foar Fryslân

It Nijs
Tjitske Reidinga ambassadeur foar Fryslân
Merk Fryslân lansearret in nije kampanje dêr't Tjitske Reidinga yn op wrâldreis giet yn har berteprovinsje. Yn 'e kampanje lit Tjitske sjen dat men net fier hoecht te reizgjen foar
Lees verder

Jongfriezen út 'e skroeven oer moasje Minority SafePack
Ynstjoerd Hjoed komt yn it Fryske Parlemint – de Provinsjale Steaten – de moasje 'Minority SafePack Initiative' oan 'e oarder. Fia dy moasje fersykje 11 fan de 12 Steatefraksjes it
Lees verder

Fideo: ast in brún fel hast en Frysk praatst
Birhanu Willem Rispens is in Fries lykas safolle oaren: wennet yn Mitselwier, hat in eigen bedriuw en praat fansels Frysk. Hy sjocht der lykwols wat oars út, mei in grut
Lees verder

It moaiste Drintske wurd
Dommiet Prugeltie Mieghummel Fedusie Kladde Hjirboppe sjogge jo fiif wurden yn it Drintsk, de Nedersaksyske streektaal fan 'e provinsje Drinte. Streektaalorganisaasje Huus van de taol hat in...
Lees verder

It Fryske Gea en de lockdown
Nijs fan it Fryske Gea Fanwegen de koroanamaatregels hat It Fryske Gea syn besikerssintra en hutten dêr't fûgels besjoen wurde kinne sletten, mar syn natuergebieten binne iepen. Dêr is it
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Soad nije kânshawwers en tûzenen ekstra stimmen foar Fryske top 100
It oantal útbrochte stimmen foar de Fryske top 100 is al foar de sluting op Twadde Krystdei tûzenen stimmen heger as ferline jier. In opfallend soad nije lieten lykje dit
Lees verder

55% Olympysk medaljewinners bliuwt nei karriêre aktyf yn 'e sport
Fan alle (opholden) Nederlânske topsporters dy't tusken 1992 en 2010 in Olympyske medalje wûnen, is 55,1% noch altyd aktyf yn in sportrelatearre funksje. Under hurdriders is dat sels 83,3%. Dat
Lees verder