donderdag 28 januari 2021

De Jonge is ferantwurdlik foar koroanawanbelied

It Nijs
De Jonge is ferantwurdlik foar koroanawanbelied
Ynstjoerd Yn de Ljouwerter Krante fan 8 jannewaris faget Rimmer Mulder de flier oan mei Twadde Keamerleden dy't krityk hawwe op koroanaminister Hugo de Jonge. Neffens Mulder driuwt de honger
Lees verder

Sprekwiis
Lees verder

Waarpraatsje: Tongersdei rein
DE JOUWER – It wie in suterige woansdei mei yn 'e moarntiid op guon plakken ek wat wiete snie. It bliuwt foarearst ritich mei op tongersdei rein. Yn 'e nacht
Lees verder

Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: earme bûtenlânske berntsjes
Kollum Fansels binne sokke lûden yn Fryslân ek wol te hearren: wy ha sa'n soad bûtenlânske bern op skoalle, dy kinne wy it net oandwaan om Frysk te learen. Earst
Lees verder

Nije fideo Museum Belvédère: Olphaert den Otter
De hjoeddeiske útstalling Aarde en Wereld fan Olphaert den Otter yn Museum Belvédère is yn elts gefal ferlinge oant en mei 28 maart 2021. Yn Aarde en Wereld stiet de
Lees verder

Koroana-eksperts WHO úteinset mei ûndersyk yn Wuhan
Undersikers fan de Wrâldsûnensorganisaasje (WHO) kinne úteinsette mei harren fjildûndersyk nei de oarsprong fan de koroanasykte. It tiim fan eksperts hat twa wike sûnt de oankomst yn de Sineeske stêd
Lees verder

Subsydzjeregeling foar boere-eksperiminten Noard-Nederlân
Boeren dy't bydrage wolle oan de omslach nei in natuerynklusivere lânbou yn de Drintsk-Grinslanner Feankoloanjes, Westerwolde of Oldambt, kinne dêr fan 1 febrewaris o.s. ôf subsydzje foar oanfreegje....
Lees verder

2021: Jier fan de Otter
Nijs fan it Fryske Gea Yn it Jier fan de Otter wurde alderhande aktiviteiten yn it belang fan de otter en om mei de otter yn 'e kunde te kommen
Lees verder