zondag 17 januari 2021

ensafh: Kollum Hilda Talsma: De wolf en de earrebarre

ensafh
Kollum Hilda Talsma: De wolf en de earrebarre
Ik wie fan 'e wike in blok om mei myn suske Nynke en ús hûnen en doe sei ik dat ik eins noait mear in hazze yn it lân sjoch. Sadree't ik bûten it doarp wie, scande ik earst altyd alle...
Lees verder

Teleks: Befrijing yn de Fryske literatuer 'Efter it tried'
Daliks nei de oarloch waard Efter it tried út, Kampsketsen út Amersfoort publisearre ûnder de namme Häftling 10039, it kampnûmer fan skriuwer en túnker Reimer van Tuinen. Febrewaris 2021 ferskynt de...
Lees verder

Blog Koos Tiemersma: Dea spoar
Wy skriuwe 1975. Mei in farske beneaming oan de Ds. Griffijnskoalle yn 'e bûse setten wy ta op Kollumersweach. Der moast ommers in hûs útsocht wurde, sa't master Wiersma ús te witten dien hie. Dat...
Lees verder

Mistress Bradstreet Stanza: Poetic Form
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the Mistress Bradstreet stanza, an invented form of John Berryman. I found this week's poetic form tucked away...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Ines Pultrum
De misdied dy't myn frou en ik jierrenlang begien ha, is grif ferjierre. Boppedat wisten wy it net, dus hjirby ús bekentenis. Yn de tiid dat de gemeente Smellingerlân noch gewoan Smellingerlân...
Lees verder

Besprek 'Quist' fan Koos Tiemersma
It Fryske boek 'Quist' (2020) is skreaun troch Koos Tiemersma (1952), in populêr skriuwer fan Frysktalige lieten en fan in oantal romans. Dit is syn tsiende roman. Op it boekomslach...
Lees verder

Blog Lomme Schokker: Wat it each fan de skôger sjocht
In frou yn myn libben is ien fan dy nijsgjirrige minsken dy't alles wat bysûnder is neier beskôgje moat. Sy kin in prachtige beam net foarby rinne sûnder in foto te nimmen, sy wiist my mei myn...
Lees verder