vrijdag 29 januari 2021

Gemeente De Fryske Marren: Aanslagbiljet gemeentelijke heffingen in uw brievenbus

De Fryske Marren
Aanslagbiljet gemeentelijke heffingen in uw brievenbus
Eind januari 2020 ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2021 in uw (digitale) brievenbus. Heeft u via MijnOverheid aangegeven het aanslagbiljet digitaal te willen ontvangen, dan stuurt de gemeente het aanslagbiljet naar uw digitale mailbox. In dat geval ontvangt u de aanslag niet...
Lees verder

Het vaccineren is begonnen
Alle thuiswonende 90-plussers hebben al bericht ontvangen via de huisarts. Thuiswonenden met een leeftijd tussen de 85 en 90 jaar ontvangen in week 5 de oproepbrief van het ministerie van VWS.
Lees verder

COA verzoekt gemeente om termijn azc te verlengen met twee jaar
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vraagt de gemeente of het azc in Balk twee jaar langer open kan blijven dan contractueel is vastgelegd, tot september 2023. De gemeenteraad gaat het verzoek binnenkort bespreken. Het college legt twee varianten voor een besluit aan de raad voor. De...
Lees verder