dinsdag 19 januari 2021

Provinsje Fryslân: Samen de kerstgedachte in Fryslân rondsturen

Provinsje Fryslân
Samen de kerstgedachte in Fryslân rondsturen

Provincie Fryslân heeft in samenwerking met Writer's Block Murals 11 street art kunstwerken gerealiseerd, in 11 Friese steden en plaatsen. Hiermee willen zij, samen met de mienskip, een positieve en ondersteunende kerstgedachte de Friese samenleving insturen. Onder het motto: 'Ik tink oan dy.'

Lees verder

IMF-subsidie voor 23 projecten in Noardwest Fryslân

Het Iepen Mienskipsfûns Noardwest Fryslân verstrekt in de derde tender van 2020 subsidie aan 23 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er bijna 296.000 euro naar leefbaarheidsprojecten in deze regio.

Lees verder

Eén opstaptarief bij overstappen openbaar vervoer

Het dubbel opstaptarief binnen het openbaar vervoer in Fryslân en Groningen is vanaf 1 januari 2021 verdwenen. Dit geldt voor alle overstappen binnen 35 minuten in het regionale bus- en treinvervoer van Arriva en Qbuzz. In overleg met vervoerder Arriva en OV-bureau Groningen Drenthe hebben provincies Groningen en Fryslân besloten het zogenoemde dubbel opstaptarief af te schaffen.

Lees verder

Nieuwjaarstoespraak 2021 Commissaris van de Koning in Fryslân drs. A.A.M. Brok

Welkom in de Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden. Op 3 maart is het 125 jaar geleden dat commissaris van de Koningin Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten deze zaal opende. Nog altijd een van de mooiste monumentale ruimten in onze provincie.

Lees verder

Perspectief voor Thialf in dossier zonnepanelen

Dankzij gezamenlijke inzet van alle betrokken partijen hebben de verzekeraars van Thialf zich bereid gevonden de eerder gestelde deadline van 1 februari 2021, ten aanzien van de voorwaarde van verwijdering van de zonnepanelen, te verschuiven naar 1 juni 2021. Verzekeraars hebben tevens de intentie geuit om gezamenlijk de opties om Thialf daarna verzekerd te houden verder te onderzoeken.

Lees verder

Reconstructie fietspad bij beek De Lende

Het bestaande fietspad langs De Lende, tussen de Domeinenweg bij Wolvega en de Kontermansbrug, wordt opgeknapt. Het pad wordt breder en volgt straks op een aantal locaties de oevers van opnieuw uit te graven beekmeanders. Deze week start aannemer Van der Meer uit Scharnegoutum met de werkzaamheden. Naar verwachting is het pad voor de herfst dit jaar klaar. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad afgesloten voor fietsers en voetgangers.

Lees verder

27 sollicitanten voor burgemeesterspost Vlieland

Op de vacature van burgemeester van Vlieland hebben 27 mensen gesolliciteerd. Het gaat om 14 vrouwen en 13 mannen. Twee van hen zijn jonger dan 40 jaar, vier zijn tussen de 40 en 50 jaar oud, 14 tussen de 50 en 60 en zeven zijn ouder dan zestig. Van de gegadigden zijn er 21 lid van een politieke partij, de overige kandidaten zijn partijloos.

Lees verder