maandag 1 februari 2021

Gemeente De Fryske Marren: Onderzoek zorg en welzijn 2021

De Fryske Marren
Onderzoek zorg en welzijn 2021
Gemeente De Fryske Marren is er voor al haar inwoners. Daarom is het belangrijk om te weten hoe het met u gaat; ervaart u bijvoorbeeld genoeg hulp en zorg als u dat nodig heeft? heeft u voldoende contact met mensen in uw buurt? Om antwoord te krijgen op deze vragen en andere vragen hebben we...
Lees verder

Geld en energie besparen met de energiecoach
Mensen met een laag inkomen kunnen met een energiecoach nu gemakkelijk besparen op de energierekening. In gemeente De Fryske Marren heeft de energiecoach het afgelopen jaar tien huishoudens, met een smalle beurs, begeleid en geadviseerd met simpele instructies, tips en energiebesparende...
Lees verder

Petear op dinsdag 9 februari 2021
Het Petear van dinsdag 9 februari vindt digitaal plaats. Op de agenda het azc Balk. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór donderdag 4 februari, 10.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest dinsdag 9 februari na 13.00 uur of er reacties zijn. Zijn die er...
Lees verder