woensdag 10 februari 2021

Provinsje Fryslân: Eerste lijsttrekkersdebat Tweede Kamerverkiezingen op 8 februari

Provinsje Fryslân
Eerste lijsttrekkersdebat Tweede Kamerverkiezingen op 8 februari

In de aanloop naar de landelijke verkiezingen organiseren de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe samen met de drie noordelijke dagbladen het eerste verkiezingsdebat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het "Noordelijk Lijsttrekkersdebat" wordt gehouden op maandag 8 februari van 15.30 tot 17.00 uur en is online te volgen. Deelnemers aan het debat zijn de lijsttrekkers VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP. Van de PVV en D66 moet nog definitief uitsluitsel komen.

Lees verder

Nieuwe stimuleringsregeling voor Friese culturele sector

Cultuurmakers en instellingen kunnen binnenkort subsidie aanvragen uit de nieuwe provinciale Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie. Er is voor de periode 2021-2024 ruim 2,7 miljoen euro beschikbaar: 0,6 miljoen voor ontwikkeling en ruim 2,1 miljoen voor de uitvoering van culturele producties.  

Lees verder

Nieuw weidevogelbeleid voor Fryslân

Weidevogels zijn een belangrijk onderdeel van het Fryske landschap. Daarom werkt de provincie Fryslân aan beleid om de weidevogelpopulatie te versterken. In de Startnotitie Weidevogels 2021 - 2030 staan drie ambitieniveaus voor het aanscherpen van het huidige beleid voor de komende periode.

Lees verder

Biotrack krijgt 25.000 euro voor doorontwikkeling Covid-19 test

Het Friese bedrijf Biotrack ontwikkelt een nieuwe testkit om de corona-infecties te onderzoeken. Voor dit project krijgt Biotrack van provincie Fryslân een incidentiele subsidie va 25.000 euro.

Lees verder

Fryslân haalt flinke coronasteun binnen voor cultuur

Er komt bijna 1,4 miljoen euro naar Fryslân als steun voor culturele instellingen. Binnenlandse Zaken stelt het bedrag beschikbaar voor primair provinciaal gesubsidieerde instellingen.

Lees verder

Friese boeren krijgen advies op eigen erf

Binnenkort kunnen Friese boeren met hun bedrijfsspecifieke kennisvragen over natuurinclusieve kringlooplandbouw terecht bij de Landbouwadviespool (LAP). De pool is een netwerk van onafhankelijke, niet-commerciële adviseurs die Friese boeren op hun erf helpt. Hiermee sluit Fryslân aan bij initiatieven vanuit LNV om kennis over verschillende aspecten van natuurinclusieve landbouw op het boerenerf te brengen. Living Lab Fryslân krijgt een coördinerende rol bij de uitvoering van deze pool

Lees verder

Vrijstelling beheer en schadebestrijding opgeschort

De provincie Fryslân schort met ingang van donderdag 11 februari 2021 de vrijstelling voor verjagen en bestrijding met ondersteunend afschot van de brandgans, kolgans en grauwe gans tijdelijk op. Daarnaast is het niet toegestaan watervogels te verjagen.

Lees verder