donderdag 4 februari 2021

Twadde Keamerferkiezingen by Nieuwsuur

It Nijs
Twadde Keamerferkiezingen by Nieuwsuur
Yn 'e oanrin nei de Twadde Keamerferkiezingen komt Nieuwsuur (NTR/NOS) yn febrewaris en maart mei spesjale útstjoeringen. Sintraal stean temaôfleveringen oer de trettjin grutste politike partijen. Yn...
Lees verder

Online wurksjop 'Psychology fan dyn taal'
Yn febrewaris organisearret de Afûk de workshop 'Psychology fan dyn taal'. Foar minsken dy't it nijsgjirrich fine om mear te witten oer de psychology efter taal en dy't ynsjoch krije
Lees verder

Brûnsjitterij
Yn ús provinsje binne twa bedriuwen dy't it dogge: brûns jitte. Se hawwe net allinnich opdrachten fan ynstânsjes en keunstners yn Fryslân, mar se binne ek lanlik bekend. Ik wie op
Lees verder

Nije stimulearringsregeling foar Fryske kulturele sektor
Kultuermakkers en ynstellingen kinne ynkoarten subsydzje oanfreegje út de nije provinsjale Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie. Der is foar de perioade 2021-2024 goed 2,7 miljoen...
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Waarpraatsje: Tongersdei drûch
DE JOUWER – It wie in skiere, suterige en wiete woansdei mei yn Limburch goed 12 graden. Yn Fryslân waard it sa 'waarm' net. Tongersdei bliuwt it, nei alle gedachten,
Lees verder

Fryslân hellet flinke koroanastipe yn foar kultuer
Der komt omtrint 1,4 miljoen euro nei Fryslân as stipe foar kulturele ynstellingen. It ministearje fan Ynlânske Saken stelt it bedrach beskikber foar primêr provinsjaal subsidiearre ynstellingen. It...
Lees verder

Fryslân DOK: Klaas Koopmans
Hûndert jier nei syn berte bringt Fryslân DOK op 6 en 7 febrewaris in nij portret fan de keunstskilder Klaas Koopmans. Hy skildere it Fryske lânskip en makke djippe yndruk
Lees verder