zondag 14 maart 2021

Feie Fonyk: De steat hat net oeral in oplossing foar

It Nijs
Feie Fonyk: De steat hat net oeral in oplossing foar
De besiker fan in popfestival dêr't in orkaan oer taslein hat, freget de organisaasje wêrom't se net in meteorolooch yn tsjinst hawwe. In Twadde Keamerlid easket dat der no einliks
Lees verder

Oprop Transpoesie yn Brussel
It Transpoesie-projekt sette yn 'e hjerst fan 2011 útein yn Brussel, ta eare fan de Europeeske Dei foar Taal- en Linguistyske Diversiteit, dy't elts jier fierd wurd op 26 septimber.
Lees verder

Geart Tigchelaar gemeentedichter Noardeast-Fryslân
Geart Tigchelaar is de nije gemeentedichter fan Noardeast-Fryslân. Hy is fan plan om elke lêste woansdei op 'e merk yn Dokkum in gedicht oan it winkeljend publyk te presintearjen. Op
Lees verder

Fûgeltsjefertier (gedicht)
Fûgeltsjefertier Se fleane ôf en oan, krekt of ha se noch nea iten hân. Pitsjes, fetbaltsjes en apenuten dogge hjoed wer tige fertuten. Blokmieskes mei har swart stropke, blaumieskes mei
Lees verder

Alde
Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.
Lees verder

Simone Djurrema: Jantelagen; de wet fan Jante
Kollum Hjoed wol ik it ris hawwe oer de Jantelagen, of oars sein, de wet fan Jante. Dat hat te meitsjen mei eigenskippen fan de Sweden of Skandinaviërs yn it
Lees verder

In blyn fertrouwen op Jezus ha
Oertinking 'It net libbe libben' is in oantsjutting foar dingen dêr't minsken yn har libben net oan ta kamen. Op har stjerbêd fertelden minsken my dat se sa graach dit
Lees verder

Súdwest-Fryslân wint by Global Goalsferkiezing
Súdwest-Fryslân is ien fan de trije winners fan de jierlikse Global Goalsgemeenteferkiezing fan de VNG. De gemeente kaam as bêste út de bus yn de kategoary 'fisjonêr'. De beide oare
Lees verder