vrijdag 5 maart 2021

Leeuwarder Courant: Telefoon bij vogelwachters staat 'readgloeiend'

LEEUWARDER COURANT
Telefoon bij vogelwachters staat 'readgloeiend'
LEEUWARDEN -

Het weidevogelvoorstel van gedeputeerde Douwe Hoogland zorgt voor veel opschudding. Maar dát er iets moet gebeuren, staat volgens It Fryske Gea wel vast.

Lees verder

Onderzoek bijstandsaffaire Heerenveen lang en duur
HEERENVEEN -

Het onderzoek naar de bijstandsaffaire in Heerenveen duurt zeker zes maanden en is prijzig. Oud-burgemeester Theunis Piersma wordt onafhankelijk voorzitter.

Lees verder

Waadhoeke moet Den Haag en provincie porren voor isolatiegeld
FRANEKER -

Gemeente Waadhoeke moet Den Haag en de provincie in actie krijgen om Europees geld voor isolatie van huizen los te peuteren. Dat wil de raad die er donderdag een motie over aannam op initiatief van SAM en de VVD.

Lees verder

Leeuwarder producent van Carver haalt weer geld op van effectenbeurs
LEEUWARDEN -

De Leeuwarder producent van de elektrische driewieler Carver stapt opnieuw naar de NPEX-effectenbeurs, ditmaal om 1,5 miljoen euro aan leningen op te halen.

Lees verder

Kleie oer it teloargean fan it Frysk helpt net

De Fryske Boekewike begjint moarn. Freed hat Babs Gezelle Meerburg, learare-oplieder Frysk en Nederlânsk oan NHL Stenden Hegeskoalle, frege om in essee te skriuwen oer de steat fan it Frysk. 'Lit ús derfoar soargje dat de kar foar de taal fan it hert faker makke wurdt.'

Lees verder

Jild foar Frysk moat nei ûnderwiis, boeken foar bern en in goede staveringshifker

Der wurdt troch de provinsje 8,5 miljoen euro stutsen yn it stimulearjen fan it gebrûk fan de Fryske taal. Oan lêzers ha wy in skoftke lyn frege: At jo mei dy 8,5 miljoen euro it gebrûk fan de taal stimulearje mochten, wat soene jo dwaan? De ynstjoerders soene it wol witte: mear berneboeken, Frysk ûnderwiis op skoallen en ferbetterje it Taalweb Frysk.

Lees verder

Vrijwillig vertrek met miljoen euro bonus
AMERSFOORT -

Vrijwillig vertrekken met een bonus van 1,1 miljoen euro. Het afscheid van financieel directeur Jaska de Bakker bij FrieslandCampina roept vragen op.

Lees verder

Súdwest-Fryslân wil Netflix voor raadsleden
SNEEK -

Informatieve avonden voor raadsleden kunnen in de toekomst vervangen worden door filmpjes of podcasts die raadsleden kunnen bekijken wanneer het hen uitkomt: Netflix on demand.

Lees verder