woensdag 3 maart 2021

Leeuwarder Courant: Zalen Schaaf: kiezen tussen hart en hoofd

LEEUWARDER COURANT
Zalen Schaaf: kiezen tussen hart en hoofd
LEEUWARDEN -

Kiest Leeuwarden voor bruisende inhoud of voor doortimmerde techniek? Drie plannenmakers presenteerden dinsdag hun ideeën voor Zalen Schaaf.

Lees verder

Enquête onder Balksters over langer openhouden azc
JOURE -

De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft dinsdagavond ingestemd met een draagvlakonderzoek naar het langer openhouden van het azc in Balk. Alleen FNP en VVD waren tegen.

Lees verder

Boer mag niet meer zomaar zijn land op
LEEUWARDEN -

Iedere keer dat ze maaien, bemesten of beweiden moeten boeren hun land eerst laten controleren op weidevogelnesten. Een plan hiervoor van de provincie stuit op verzet. ,,We wolle net plysjemannen wurde."

Lees verder

Uitbraak in thuiszorg ligt gevoelig op Schiermonnikoog
SCHIERMONNIKOOG -

Schiermonnikoog is de afgelopen weken getroffen door een corona-uitbraak, waarbij ook thuiszorgmedewerkers en -cliënten zijn geraakt. Volgens GGD Fryslân lijkt de uitbraak onder controle.

Lees verder

Een eeuw geleden overleed Pierre Cuypers, buiten architect en kerkenbouwer ook leermeester
LEEUWARDEN -

Architect Pierre Cuypers bouwde in Friesland zeven pronkkerken. Hij hielp ook veel monumenten redden, zoals de Leeuwarder Oldehove en de Bolswarder Broerekerk. Een gesloopte toren uit Franeker werd door hem herbouwd. Cuypers stierf precies een eeuw geleden.

Lees verder

Gasloos maken woningen blijft duur of moet anders
GARYP/WIJNJEWOUDE -

Het blijft duur om woningen aardgasvrij te maken, stelt het EIB. In proeftuinen Garyp en Wijnjewoude hebben ze elk hun eigen kijk op de zaak.

Lees verder

Wat er mis ging rond de noodverordening op 30 januari
LEEUWARDEN -

Geen rellen, wel verwarring. In heel Leeuwarden gold op zaterdag 30 januari een noodverordening, en ook was de stad bestempeld als 'veiligheidsrisicogebied'. Vanavond praat de raad erover.

Lees verder

De nieuwe burgemeester van Vlieland gaat meer verdienen dan zijn voorganger (en dit is waarom)

De nieuwe burgemeester Michiel Schrier (SP) en de wethouders op Vlieland gaan vanaf 1 juni 2021 meer verdienen. De provincie Fryslân verhoogt op verzoek van de gemeenteraad de lonen van de bestuurders.

Lees verder